torsdag, maj 24, 2007

 

Jag ber att få instämma

Enligt följande länk vill två professorer slopa ränteavdragen.

http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=21068

Enligt min mening beror en osund kreditexpansion huvudsakligen på en oriktig penningpolitik. Samtidigt kan det knappast vara riktigt att beskatta ränteinkomster och låta skuldräntor vara avdragsgilla om man vill uppnå en måttfull kreditexpansion. Nuvarande skattelagstiftningen ger ju den enskilde förstärkt anledning att låna pengar liksom att den enskilde ges försvagade skäl att vara sparsam.

Jag håller därför med om att ränteavdragen borde slopas och lägger dessutom till att ränteinkomster borde vara skattefria. I så fall låter man den som vill sätta sig i skuld bära hela kostnaden, liksom att man låter den sparsamme få ha sina ränteinkomster i fred. Man premierar spara och straffar slösa i stället för att som idag göra precis tvärsom. Måhända skulle mitt förlag om att inte beskatta ränteinkomster strida mot ett EU-direktiv, men i så fall kan man dra källskatt på ränteinkomster för att sedan återbetala dessa pengar i de fall den skattskyldige är skriven i Sverige. Vad det anbelangar är svenska banker ytterst obenägna att öppna konto åt personer som saknar svenskt personnummer och därför torde problemet bli begränsat.

Ett mycket enkelt sätt att ge svensk tillväxt en viktig puff i rätt riktning och dessutom bromsa in kreditexpansionen vore därför att slopa skatten på ränteinkomster. Om skattesatsen är noll blir dessutom avdragsrätten värdelös.

Vidare borde hela kapitalbeskattningen slopas. Att beskatta aktieutdelningar är enligt min mening orimligt av det skälet att bolagens ägare redan fått sina vinster beskattade genom skatten på bolagsvinster. Att beskatta reavinster är dumt av det skälet att man vanligtvis köper aktier i syfte att sälja dem med vinst. Beskattar man vinsten av denna transaktion minskar man incitamenten att riskera pengar på börsen. Givetvis följer i konsekvens med det föregående att en slopad reavinstbeskattning gör att avdragsrätten för förlustaffärer blir värdelös. Detta i kombination med att kontrollen av så kallade K4-blanketter är komplicerad och kostsam skulle sammantaget leda till att den direkta förlusten för statskassan vore begränsad och alltsammans kunde finansieras genom en smärre höjning av den i internationell jämförelse låga svenska bolagsskatten.

I så fall skulle svensk kapitalbeskattning påminna mycket starkt om den som råder i Hong Kong. Jag är helt säker på att Hong Kongs i det närmaste obefintliga kapitalbeskattning är ett huvudskäl bakom Hong Kongs exempellösa ekonomiska expansion. I Hong Kong är det inte svårt att hitta finansiärer till olika projekt av det skälet att skattesystemet är extremt generöst mot riskvilliga investerare. Dessutom skulle vi med största säkerhet få en oerhört mycket större och snabbare omsättning på Stockholmsbörsen. Pengarna skulle snart börja snurra lika snabbt som i Hong Kong och utländska företag skulle mer än gärna vilja bli noterade i Stockholm. Marknaden skulle bli enormt likvid.

Om det goda budgetläget medger skattesänkningar menar jag att en slopad kapitalbeskattning borde stå mycket högt på prioriteringslistan av det skälet att en slopad kapitalbeskattning skulle bromsa kreditexpansionen samt ge Stockholmsbörsen en för Europa helt unik fördel. Vad är det som säger att Stockholmsbörsen inte skulle bli Europas största och livligaste börs? Om regeringen gör det mindre lockande att låna pengar och mera lockande att spara kan detta dessutom öppna för lägre räntor.

Med en bra politik kan Sverige stå inför en gigantisk högkonjunktur.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?