lördag, maj 12, 2007

 

Katastrof och skandal

På följande länk kan ni läsa om en man från Afghanistan som inte får arbeta i Sverige.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=649272

Det hela är helt enkelt skandalöst och den enda ljuspunkten i texten är att i slutet av texten integrationsminister Tobias Billström talar om att underlätta för arbetskraftsinvandring.

Med tanke på detta skulle jag vilja lansera ett förslag angående hur man kunde göra det enklare för utlänningar att få arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget tar sin utgångspunkt i det förhållandet att exempelvis polacker och rumäner med anställning i Sverige får permanent uppehållstillstånd på ett sätt som närmast kan beskrivas som en formalitet.

Det är väl känt att Polen och Rumänien är väsentligt fattigare länder än Sverige. Trots detta finns inga problem med att "horder" av fattiga rumäner och polacker "väller" in över gränserna och berövar oss svenskar arbete och försörjning. Det hela fungerar faktiskt helt utmärkt.

Antag nu att man skulle införa samma enkla förfarande för all världens människor. Nu invänder möjligen vän av ordning att även om Polen och Rumänien är väsentligt fattigare än Sverige så är fattigdomen i dessa länder inte ens jämförbar med fattigdomen i det befolkningsrika Nigeria. Om vi öppnar gränserna lika förbehållslöst gentemot hela världen skulle därför ett otal fattiga nigerianer söka sig till Sverige och ganska snart skulle situationen här bli ohållbar.

Invändningen är tämligen värdelös av det skälet att det krävs visum för inresa till Sverige från de allra flesta fattiga länder på jorden. Vad gäller visumansökningar gäller att den som söker visum måste kunna visa att han/hon har medel att betala för sig i Sverige och dessutom har medel till hemresa. Av det skälet skulle de flesta nigerianer alltså inte ens få visum till Sverige, även om de tämligen obehindrat kunde få permanent uppehållstillstånd givet att de lyckades hitta ett arbete när de väl kommit till Sverige. Visumplikten skulle alltså hålla tillbaka strömmen av människor som kunde söka sig till Sverige och dessutom bör det beaktas att det kostar en mindre nigeriansk förmögenhet att ta sig från Nigeria till Sverige.

Dessutom menar jag att erfarenheterna med att släppa arbetskraftsinvandringen fri i förhållande till de östeuropeiska länderna har visat att det är förvånansvärt få som söker sig till Sverige. Vi har inte sett någon ström av så kallade "sociala turister" och rädslan är helt obefogad av det enkla skälet att en förutsättning för att exempelvis en polack skall bevilas permanent uppehållstillstånd är att han kan visa att han klarar av att försörja sig i Sverige. Det finns alltså inga möjligheter för en polsk fattigpensionär att söka sig till Sverige för att erhålla svensk folkpension.

Här bör också beaktas att en stor del av världens länder faktiskt är på en ungefär lika hög, eller högre ekonomisk nivå än Polen. Detta gäller exempelvis latinamerika, mellanamerika och givetvis Nordamerika. Därför finns inga skäl i världen att tro att "horder" av människor från länder med ungefär likvärdig eller bättre ekonomi än Polen skulle söka sig hit i, även om det funnes möjligheter till permanent uppehållstillstånd givet att man kunde hitta ett arbete. Ett intressant exempel är att det inte är särskilt ovanligt att ryssar tjänar mer än $ 1000 per månad och för att erhålla samma köpkraft i Sverige måste man tjäna det dubbla, dvs. 14000 kronor netto. Alltså kunde Sverige utan vidare införa lika generösa regler för ryssar som för polacker.

För att undanröja de tveksammas tvivel föreslår jag dessutom att svenska staten upprättar en kvot för arbetskraftsinvandring. Kvoten skall vidare vara så väl tilltagen att det är uppenbart att den verkliga arbetskraftsinvandringen blir mindre än denna kvot. Låt oss börja med att stifta en lag som säger att samma regler för arbetskraftsinvandring som gäller för exempelvis polacker och tyskar skall gälla för all världens människor med det förbehållet att antalet beviljade permanenta uppehållstillstånd enligt denna lag tills vidare inte får överstiga 300.000 per år. Ganska snart skulle det troligen visa sig att kvoten kunde slopas.

Enligt Says lag betyder större utbud ingenting annat än större efterfrågan och därför är jag säker på att Sverige genom att genomföra en sådan reform skulle få hög ekonomisk tillväxt. Den 22-årige grovarbetaren Said Mohammed från Afghanistan är en tillväxtmaskin och ytterligare 300.000 sådana som han skulle förvandla konungariket Sverige till en "tigerekonomi".

Comments:
ja om de får jobb, och tjänar så att de kan konsumera, men många kommer skicka överskott till hemländerna, och inte gynna svensk ekonom
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?