torsdag, maj 24, 2007

 

Kristdemokraterna och abortfrågan

Låt mig först klargöra att jag är rysk-ortodox gammalritualist och att enligt min tro abort är strängeligen förbjuden. Detta gäller alla typer av aborter, oavsett hur tidigt eller sent i graviditeten de företas. Att lägga in kopparspiral är också strängeligen förbjudet av det skälet att kopparspiralen hindrar det befruktade ägget från att fästa vid livmodern och eftersom redan det befruktade ägget ses som ett barn framkallar kopparspiralen en abort.

Samtidigt är jag anhängare av principen att kyrka och stat skall vara åtskilda och att iakttagandet av olika religiösa sedvänjor skall vara helt frivilligt. Inte ens i det gamla Ryssland var det någonsin belagt med några världsliga straff att utebli från ortodoxa gudstjänster och för utländska diplomater var det till och med tillåtet att delta i främmande sekters och samfunds gudstjänster. Av framför allt det första skälet kan man faktiskt hävda att den ortodoxa kyrkan alltid omhuldat ett visst mått av religionsfrihet.

Dessutom menar jag att man noggrant måste skilja två frågor åt när man diskuterar abortlagstiftning. Den första frågan man måste diskutera är om abort i och för sig är moraliskt acceptabelt. Här blir mitt svar ett klart nej. Den andra frågan är om abort bör vara tillåtet eller otillåtet enligt rådande strafflagstiftning. Här blir mitt svar något mera vacklande bland annat av det skälet att jag anser att iakttagandet av en viss moral bör vara frivilligt. Enligt min tro är det helt förkastligt att röka, men jag är helt främmande inför tanken att förbjuda andra att röka.

Å andra sidan kan man anföra att abort faktiskt innebär att ett liv släcks och att det enligt alla länders lagstiftning och en universellt accepterad regel anses förkastligt att döda. Alltså bör abort också vara förbjudet. Jag finner att detta är ett bra argument mot att abort skall vara lagligt.

Däremot måste jag säga att jag inte har någon som helst sympati för kristdemokraternas vilja att sänka den övre tidsgränsen för under vilket skede av en graviditet abort fortfarande skall vara tillåten. Antingen måste kristdemokraterna säga att abort är mord och att abort skall falla under Brottsbalken 3 kap. 1 §, eller bör kristdemokraterna säga att de utifrån sin egen etiska grundsyn visserligen betraktar abort som förkastligt, men att de trots detta anser att abort skall vara tillåten precis på samma sätt som att det är tillåtet att välja en annan etisk grundsyn än den kristdemokraterna finner vara den riktiga.

Jag tycker att kristdemokraterna skall lära sig av Jesus Kristus som sade följande: "Sådant skall edert tal vara att ja är ja och nej är nej." Läs mer om kristdemokraternas diskussion om abortlagstiftningen på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15531241.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?