onsdag, maj 23, 2007

 

Årets bästa norgehistoria

Ehuru jag är en stor beundrare av vårt västra grannfolks envisa vägran att ansluta sig till Europas fusionerade stater tycker jag att följande nyhet är ett ovanligt tragikomiskt exempel på miljöhysteri. Det är till och med en bra norgehistoria. Läs nyheten på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_15522365.asp

Troligen handlar det om koldioxidhysteri och med tanke på att Norge är en stor oljeexportör framstår detta som särdeles löjligt och rent av ett exempel på otroligt hyckleri, oaktat om det finns någon verklig klimatkatastrof eller inte. Jag återkommer till den senast berörda frågan.

Om norrmännen vill göra något för att minska användningen av petroleum borde de givetvis börja med att införa ett exportförbud för olja!

Dessutom kommer ett förbud mot petroleumdrivna bilar med största säkerhet inte att innebära något annat än att de bilar som säljs kommer att vara avpassade för att kunna drivas med etanol. Etanol tillverkas av jordbruksprodukter och redan idag finns det rapporter om att den ökade användningen av etanol medfört att priserna på majs, som är en viktig basvara i många fattiga länder, börjat drivas upp. Fattiga människor skall alltså svälta därför att rika människor fått för sig att inte köra sina bilar på bensin! Dessutom släpper etanoldrivna bilar ut åtminstone lika mycket koldioxid som bensindrivna bilar samt mer andra verkligt farliga ämnen. Koldioxid förekommer ju bland annat i människors och djurs utandningsluft och är en förutsättning för den livsnödvändiga fotosyntesen. Påståendet att odlingen av de grödor som erfordras för etanolproduktionen binder upp koldioxid är visserligen, utifrån en isolerad betraktelse, inte helt osant. En fråga, som måste besvaras, är dock vad som vuxit på dessa marker om man inte odlat växter som skulle omvandlas till fordonsbränsle. Med största säkerhet hade dessa marker varit oupplodade av människan, men likväl naturligt bevuxna med någon annan gröda. Alltså binds inte någon koldioxid upp som inte eljest bundits upp.

Nu har det dessutom kommit dithän att man befarar att man kommer att tvingas skövla regnskogar för att kunna odla de grödor som krävs för att kunna producera tillräckligt med fordonsbränsle. Miljörörelsen bidrar alltså indirekt till att regnskogar skövlas! I takt med att regnskogen skövlas förstörs dessutom en av världens viktigaste producenter av frisk och sund luft, vilket man enkelt kan iaktta genom att promenera i en park i en storstad. Där det finns skog är luften frisk och sund, till och med om skogen är belägen i en storstad med kraftigt förorenad luft.

Slutligen är det högst tveksamt om koldioxid verkligen är farligt. Koldioxid är ju faktiskt livsnödvändigt och har aldrig tidigare i mänsklighetens historia ansetts vara något annat än ett helt naturligt och ofarligt ämne. Som jag tidigare skrev är ju dessutom koldioxid en förutsättning för fotosyntesen och utan fotosyntes inget liv. Påståendet att ökade koncentrationer av koldioxid i atmosfären medför global uppvärmning är också högst osäkert och även om det vore sant skulle etanoldrivna bilar inte minska koncentrationen av koldioxid. Däremot vet vi redan att priserna på majs börjat stiga och att detta kan komma att leda till att regnskog skövlas.

Givetvis är det sant det är ett problem med enorma mängder motorfordon i urbana agglomerationer, men det är förmodligen så att bensindrivna bilar är det mest miljövänliga alternativet om man bortser från ett samhälle helt utan bilar. Å andra sidan frågar jag mig hur många miljömuppar som kan tänka sig ett liv utan motorfordon. Vårt moderna, bekväma samhälle kräver last- och personbilar.

Därför hoppas jag att norrmännen inte inför något exportförbud för olja!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?