söndag, maj 27, 2007

 

Skogsdöden

För en sisådär 20 år sedan talades det mycket om skogsdöden. Skogarna höll på att dö och givetvis berodde detta på människans aktiviteter. Idag talar man om klimatkatastrofen och det allra märkligaste med den så kallade klimatkatastrofen är att koldioxid utmålas som det stora hotet. Koldioxid är inte bara ofarligt. Koldioxid är till och med livsnödvändigt, eftersom koldioxid är en nödvändig komponent i fotosyntesen.

Läs gärna följande länk där det talas om skogsdöden.

http://www.skaraborgsbygden.se/arkiv/skogsdod.html

Förflytta er sedan fram till 2027 så vet ni ungefär vad som kommer att skrivas om klimatkatastrofen 2027.

Comments:
För den händelse du inte skojar: det eventuella miljöproblemet med koldioxid är att det är en växthusgas i stratosfären. Inte att det är giftigt eller något sådant på marknivå.
 
Jag är medveten om att koldioxid i och för sig av alla anses helt ofarligt. Märk väl att jag inte menade att skulle föreligga exakt analogi mellan "skogsdöden" och "klimatkatastrofen". Däremot råder ungefärlig ananlogi då båda är exempel på miljörörelsens livliga fantasi.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?