söndag, maj 13, 2007

 

Svenska Dagbladet byter fot i EU-frågan?

I Svenska Dagbladet finns en intressant text om den framgångsrika isländska ekonomin. Läs den på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_15428712.asp

Jag menar visserligen att det finns osunda komponenter i det isländska ekonomiska miraklet. Island har nämligen inte kontroll över kreditexpansionen, den isländska kronan är gravt felvärderad och delar av näringslivet skyddas från utländsk konkurrens. Å andra sidan är det sant att islänningarna är ett arbetsamt och företagsamt folk och att detta i kombination med en delvis bra ekonomisk politik ger bra resultat. Dessutom har Island ganska höga födelsetal, vilket leder till att inte ständigt färre unga och arbetsföra människor blir tvungna att försörja ständigt fler äldre.

Det riktigt intressanta är emellertid att den isländska ekonomin tuffar på i god fart utan EU-medlemskap. Enligt Svenska Dagbladet har emellertid medlemskap i EES varit till fördel för landet och detta är ingenting jag ifrågasätter. EES kan ses som försvarligt, medan fullt EU-medlemskap definitivt är en katastrof.

Jag hoppas att Svenska Dagbladets ledarskribent PJ Anders Linder nu sällar sig till utträdesförespråkarna. Läs mer om EES på följande länk.

http://secretariat.efta.int/Web/Info_Kit/WhatistheEEA

Comments:
Jaha? Försiktigtvis undviker herrn att nämna den avgörande faktorn: den restriktiva invandringspolitiken som håller arbetsutbudet nere och lönerna uppe. Detdär har jag fräckheten att ta upp på min egen blogg samt på flashback. Skall tilläggas att ett lilleputtland på trehundratusen knappast erbjuder självklart referensmaterial för en bedömning. Kort sagt: Linder pratar smörja.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?