onsdag, maj 09, 2007

 

Världens snyggaste statschef!


Enligt Aftonbladet är det för tillfället så att eftersom såväl H. M. Konungen, H. K. H. kronprinsessan Victoria och H. K. H. prins Carl Philip befinner sig i utlandet är för tillfället H. K. H. prinsessan Madeleine Sveriges Statschef. Läs mer på följande länk.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1031144,00.html
Alla de som känner en motvilja mot en skattefinansierad monarki, men samtidigt känner en dragning till ärtiga blondiner måste nu rimligen erkänna att monarkin är värd sitt pris. Det råder nämligen knappast någon tvekan om att Sverige för tillfället har världens absolut snyggaste statschef.
Jag är å ena sidan anhängare av strikt agnatisk tronföljd, vilket betyder att jag anser att en kvinna under inga omständigheter bör komma ifråga som statschef. I det här fallet tillåter jag mig emellertid ett avsteg från denna princip. Jag anser dessutom att monarkin är den mest demokratiska statsformen av det skälet att det inte krävs några särskilda kvalifikationer för att få rösta. Då skall det heller inte krävas några särskilda kvalifikationer för att bli statschef.
Motståndarna till monarki anför inte sällan att man inte skall kunna ärva ett ämbete, utan att endast personer med särskilda meriter skall kunna komma ifråga för statschefsämbetet. För man detta resonemang till sitt logiska slut betyder detta i så fall att man också borde avkräva alla som skulle ges tillåtelse att delta i allmänna val vissa kunskaper.
Alltså är monarkin demokratisk, eftersom den blir statschef som kan påvisa ett visst och nära släktskap med en viss Carl XIV Johan och den får rösta som kan visa att han är svensk medborgare. I båda fallen styr slumpen.
Dessutom menar jag att statschefens syssla är så väl avgränsad att det endast krävs att statschefen dels fått den uppfostran och utbildning som förväntas och att han i övrigt inte behöver besitta några kvaliteter som inte vilken samhällsmedborgare som helst inte bör sakna.
Jag kan inte se att prinsessan Madeleine skulle sakna några sådana egenskaper. Dessutom skulle förmodligen en avskaffad monarki leda till att avdankade politiker bleve statschefer på samma sätt som de idag blir landshövdingar. Idag skulle därför troligen Göran Persson vara Sveriges statschef för att 2010 efterträdas av Maud Olofsson.
Jämför dessa helt glamourbefriade existenser med den fulländat eleganta prinsessan Madeleine!

Comments:
Jämför dessa helt glamourbefriade existenser med...

Men, alltså, några dagars Madeleine uppväger ju inte alla andra dagar med den där ordinarie snubben, som ju är minst lika oglamörös som vilken politiker som helst.

Nu, om han bar krona, hermelinmantel och riksregalier till vardags så vore det ju en helt annan sak...
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?