tisdag, juni 19, 2007

 

Big Mac och RiojaI en kommentar till föregående text tyckte en viss Björn att jag borde skriva mer om religion. Jag lovar att göra det. Samme Björn tycks också uppskatta mina texter om såväl religion som ekonomi. Jag blir väldigt glad av att höra det. Idag är jag ganska trött och av det skälet tänkte jag idag inte skriva om komplicerade teologiska frågor. Det får istället bli en text om spanska viner och Big Mac. Somliga undrar säkerligen varför jag fäster en så oerhörd vikt vid priset av just en Big Mac. Jag tänkte här försöka förklara detta.


En av anledningarna är att en Big Mac är en lokalt producerad vara avsedd för konsumtion i nära anslutning till produktionsorten. Varor som kan produceras på en kontinent för att sedan transporteras till en annan kontinent för användning där tenderar att kosta ungefär lika mycket över hela jorden om man tar hänsyn till transportkostnader, tullar och skatter. Ett utmärkt exempel på en vara vars pris är i stort sett identiskt över hela jorden är kaffebönor.


Av det skälet kan måste man säga att priset på kaffebönor i jordens olika länder inte ger någon upplysning om prisnivån i olika länder. Oavsett kostnadsläge och prisnivå kostar kaffebönor ungefär det samma i olika länder. Detta gäller emellertid inte Big Mac. Priset på Big Mac varierar kraftigt mellan jordens olika länder och tycks ge en väldigt snabb och rättvisande bild av prisnivån i ett visst land. Island är dyrt och Kina är billigt, säger Big Mac, och alla som besökt Kina och Island säger samma sak.


Att därför jämföra priset på en flaska spanskt vin i Sverige med priset på samma vara i Spanien ger mycket begränsad upplysning angående huruvida kronans växelkurs mot euron är rimlig. Här spelar transportkostnader och indirekta skatter en stor roll, men om man jämför priset på en Big Mac i Sverige och Spanien ser man snabbt hur mycket man behöver ta ut i Sverige respektive Spanien för att med normal förtjänst kunna sälja likvärdig och huvudsakligen inhemskt framställd produkt.


Därför är det inte riktigt att säga att en euro borde kosta 104,- kronor därför att en flaska spanskt vin kostar 50 eurocent i Spanien och 52,- kronor i Sverige. Däremot är det med största säkerhet så att priset på en Big Mac skulle vara det samma eller åtminstone nästan detsamma i Sverige och Spanien givet att Sverige och Spanien båda hade guldstandard och frihandel. Fri rörlighet för arbetskraft spelar givetvis en viss roll, men redan fri varuhandel och fria kapitalflöden i kombination med fast växelkurs skulle med största säkerhet framtvinga en i det närmaste enhetlig prisnivå på inhemskt producerade varor avsedda för den inhemska marknaden även i de fall varorna ej låter sig transporteras.


Detta är åtminstone min hypotes och min eventuella framtida bok är tänkt att försöka att med hjälp av empiriska iakttagelser försöka visa varför detta antagande är rimligt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?