onsdag, juni 13, 2007

 

Dubbelbeskattad pilsner?
Enligt Dagens Nyheter är det billigare att handla starkvaror på Systembolaget än att beställa dem via internet. Läs mer på följande länk.


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=660559


För det första är det intressant att observera att priserna på internetbutiken är mindre än 10% högre än Systembolagets, trots att de första belastas av såväl tyska som svenska punktskatter samt att därutöver transportkostnaden från den utländska butiken till den svenske köparen tillkommer. Det är också intressant att observera att med avdrag för transportkostnaderna är internetbutikerna billigare, trots att deras sortiment belastas av såväl tyska som svenska punktskatter. Då förstår man att Systembolaget har minst sagt goda marginaler. Dessutom pekar det mot att kronan är övervärderad.


Vidare måste det rimligen vara så att om man är skyldig att erlägga punktskatt i Sverige bör detta betyda att man skall slippa den tyska. En svensk köpman, med säte i Lübeck, säger att han i så fall kommer att kunna erbjuda 20% lägre priser än Systembolaget, trots att varorna skall köras till Sverige och belastas med svensk punktskatt. Om det är så är detta särskilt intressant ur det perspektivet att svenska staten i så fall inte kan påverka Systembolagets marknadsandelar genom att sänka den svenska alkoholbeskattningen. Sänker man denna kommer ju sänkningen också de utländska konkurrenterna till del.

Vidare vill jag gärna förmedla ett litet klipp ur en artikel från Svenska Dagbladet i höstas. Jag har kursiverat de riktigt intressanta passagerna och bland annat följande står att läsa i artikeln.

"Advokaten Ola Wiklund som företräder det svenska företaget Locadi, som sysslar med att transportera nätsprit, i en skadeståndsprocess mot den svenska staten, pekar på en bisats i domen där det står "...uppdrar åt ett transportföretag, med säte i samma medlemsstat som han själv tillhör, att frakta varorna till honom för hans räkning...". - Den innebär att domen inte kan tillämpas om en svensk köper alkohol i utlandet och låter ett företag i ett annat land transportera varorna. Enligt honom är det nu bara för svenska företag som transporterar nätsprit att etablera sig utomlands i stället så klarar man de villkoren i domen."


Saken är alltså den att den dom från EG-domstolen vilken svenska staten åberopar sig av kan tolkas så att skattskyldighet i Sverige endast föreligger om exempelvis en svensk köper varan från ett utländskt företag och låter ett företag med säte i Sverige ombesörja frakten hem. Vore transportföretaget istället danskt eller tyskt skulle man inte vara skyldig att erlägga svensk skatt. Man kan utgå från att någon kommer att överklaga ett skattebeslut där transportföretaget inte varit svenskt under hänvisning till nyss nämnda dom. Om rättsläget klarläggs och det visar sig att advokat Ola Wiklunds tolkning är hållbar kommer detta att få revolutionerande följder.


En skillnad är att, i så fall, svenska staten kan påverka Systembolagets marknadsandelar genom skattesänkningar, men problemet kommer faktiskt att kvarstå så länge svensk alkoholbeskattning inte sänkts till tysk nivå. Vad gäller vin är den tyska punktskatten noll. Vin belastas därutöver endast med 7% moms av det skälet att vin räknas till livets nödtorft. Observera också att om den svenska vinbeskattningen sänks till noll och den svenska momsen på vin också sänks till 7% betyder exemplet med den svenske köpmannen i Lübeck att denne, trots transportkostnaden, kommer att kunna hålla 20% lägre priser än Systembolaget. Till och med om svenska staten, efter att ha slopat punktskatten på vin, momsbefriar vin skulle alltså Systembolagets priser vara högre än de tyska inklusive tysk moms och transportkostnad till Sverige! Dessutom finns det människor som bor i utpräglad glesbygd och därför kommer att uppskatta att få dryckespartiet hemkört. Det förhållandet att de utländska leverantörerna kommer att kunna leverera hem till dörr kan alltså under omständigheter vara en konkurrensfördel. Systembolaget har ingen sådan service.


Sammantaget betyder alltsammans att det enda som kan bespara Systembolaget radikalt förändrade konkurrensvillkor är att varorna skall belastas med såväl tysk som svensk punktskatt, men att så skulle komma att bli fallet verkar inte sannolikt. En sådan situation innebure ju att den tyske köpmannen, som ville konkurrera med Systembolaget, skulle tvingas konkurrera under det villkoret att de varor han säljer till skillnad från de varor Systembolaget säljer, skall beskattas i två medlemsstater.


Det finns högre värden i livet än ett platt mage. Tyskt öl hör definitivt dit.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?