tisdag, juni 12, 2007

 

Fram för fildelning!


Jag vill inte påstå att jag är någon expert inom området immaterialrätt, men jag har kommit till den uppfattningen att bara sådant som är konkret kan ägas och att andra äganderätter, verkliga eller overkliga, ej bör skyddas av rättsordningen.

En fastighet är konkret och lätt att avgränsa och är dessutom svår att flytta på. Alltså kan den ägas och att föra fastighetsregister är en grundläggande statlig funktion.

Filmjölkspaketet ovan är också konkret och kan därför ägas, även om staten inte för något register över vem som äger vilket filmjölkspaket. Immaterialrättens grundproblem är att den försöker skapa helt artificiella äganderätter. Uppfattningen att upphovsmän inte skulle kunna försörja sig om immaterialrätten inte funnes är enligt min mening ogrundad. Om någon vill försörja sig på att komponera musik får denne någon försöka se till att på ena eller andra sättet endast göra sina alster tillgängliga på sådant sätt att han kan ta betalt. Om verken framförs på ett inhängnat område kan man ta betalt av dem som vill gå in på området.

De som inte vill eller kan betala får vackert stanna utanför och tjuvlyssna. Man kan nämligen inte äga ljudvågor. Läs mer om immaterialrätt på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15781069.asp

Comments:
Med samma resonemang borde man kunna säga att all form av kopiering bör vara tillåten, även kopiering av produkter. Patent bör därför ej tillåtas... Om man ska vara konsekvent.
 
Du har rätt och jag lutar åt uppfattningen att patenträtten inte fyller någon funktion.

Att den skapar många problem är allmänt känt.

Jag snackade en gång med en ingenjör vid ett större svenskt företag och han sade att alla de patenterade innovationer som företaget presenterat hade kommit ut på marknaden med eller utan patenträtt. Han menade att patenträtten håller tillbaka den tekniska utvecklingen, eftersom man kan ta det lugnt så länge produkten är patentskyddad. När väl patentet löpt ut måste man dock snabbt plocka fram något nytt, eftersom det då står vem som helst fritt att kopiera produkten.

Utan patenträtt kanske man bara kunna ta det lugnt till dess konkurrenterna lyckats kopera produkten. Vid den punkten vore man tvungen att presentera något nytt och fräscht för att hålla konkurrenterna bakom sig.

Patenträtten förlänger på ett artificiellt sätt denna tidsrymd.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?