lördag, juni 02, 2007

 

Mac-roekonomi juni 2007


Jag har beslutat mig för att från och med nu lägga upp uppställningen på den månatliga Big Mac-statistiken aningen annorlunda. Nu blir det så här.

Priser:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,22
Finland: €3,75
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 33,00 kr./33,00 kr.*
Norge: 40,00 nkr.

Valutakurser:

£1=13,70 kr.
€1=9,30 kr.
$1=6,92 kr.
1 dkr=1,25 kr.
1 nkr=1,15 kr.

Priser i kronor:

Storbritannien: 27,26 kr.
Tyskland: 28,83 kr.
USA: 22,30 kr.
Finland: 34,88 kr.
Danmark: 37,19 kr.
Norge: 46,00 kr.

Utländska priser i procent av de svenska priserna:

Storbritannien: 82,6%
Tyskland: 87,4%
USA: 67,6%
Finland: 105,7%
Danmark: 112,7%
Norge: 139,4%

Kommentar:

Sedan föregående månad har priset i Finland höjts från €3,70 till €3,75. Detta kan möjligen motsäga min uppfattning att prisnivån i en valutaunion tenderar att bli enhetlig. Eftersom Finland har det högsta Big Mac-priset inom EMU-området borde ju de finska priserna falla i förhållande till Tyskland. Tyskland har ju en lägre prisnivå än Finland. Å andra sidan har det tyska priset under året höjts från €2,99 till €3,10, medan det finska priset låg på €3,75 under början av året för att sedan sänkas till €3,70 och sedan åter höjas till €3,75.

I övrigt kan man notera att kronan tenderat vara svag trots den tyska prishöjningen och Riksbankens tal om höjda styrräntor. Jag misstänker att detta kan bero på de förväntade styrräntehöjningarna i Sverige är mindre än de förväntade i övriga världen.
Vi får se, men jag är säker på att Riksbanken gör klokt i att titta på priset på en Big Mac istället för kronans svårtydda rörelser. Kostar en Big Mac 33 kronor eller mindre om tjugo år kommer kronan att klara sig bra och svensk makroekonomi vara i världsklass.

*Det andra svenska priset avser en franchisetagare och det första en av Svenska McD. i egen regi bedriven restaurang.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?