måndag, juni 18, 2007

 

Kreationism?


I vanliga fall brukar jag inte skriva om religion, men då jag gjort den iakttagelsen att ett undantag från denna huvudregel vid ett tidigare tillfälle möttes av stort intresse från min högt värderade läsekrets skulle jag härmed vilja göra ytterligare ett undantag från denna regel. Observera också att bilden ovan inte är en ikon.

Jag skulle med utgångspunkt i berättelsen om Noaks ark och ett antagande om dinosauriernas historicitet vilja förklara varför jag tar avstånd från såväl felaktig bokstavstro som symbolisk omtolkning av Bibeln. Kanske känner inte alla läsare av min blogg till berättelsen om Noaks ark. Därför börjar jag med en kort redogörelse för berättelsen.

I första Moseboks 6, 7 och 8 kapitel finns en mycket märklig berättelse om en världsomspännande flodvåg som skall ha inträffat någon gång i historiens gryning. Gud hade fattat motvilja mot människornas levnadssätt och beslutade därför att dränka allt levande. Noa hade emellertid funnit nåd inför HERRENS ögon och skulle därför räddas från flodvågen.
Av detta skäl sade Gud åt Noa att bygga en jättelik farkost eller ark som var tänkt att rädda Noa samt några av hans närmsta släktingar från drunkningsdöden. Dessutom sade Gud åt Noa att med sig in i farkosten ta med sig åtminstone en hona och en hane av alla de arter som i övrigt skulle komma att dränkas av flodvågen. Om berättelsen är sann måste hela människosläktet härstamma från de från denna farkost överlevande släktingarna till Noa. Ungefär samma sak gäller alla landlevande djur, kräldjur och fåglar.

Eftersom det står att alla de djur som fanns på jorden vid tiden innan floden fanns med på arken och enligt Bibeln alla djurarter och människan skapades för 7515 år sedan måste detta rimligen betyda att med på farkosten dinosaurier fanns, att dessa dog ut innan flodvågen, eller att några sådana aldrig existerat. Som sades ovan utgår emellertid min framställning från ett antagande om att dinosaurierna verkligen existerat.

Eftersom det också står i Bibeln att med på farkosten alla djurarter fanns betyder detta att med på farkosten såväl antiloper som tigrar, grisar och lejon måste ha funnits. Rimligen borde detta ha lett till att våldsamma strider måste ha uppstått under den ganska långa tidsrymd, inemot ett år, under vilken farkosten flöt fram. Ett lejon äter mer än gärna antiloper och i nödfall slinker förmodligen även en gris ned. Dessutom måste antingen Tyrannosaurus Rex ha funnits med på farkosten eller redan vid tiden före flodvågen ha dött ut. Hur många grisar och antiloper Tyrannosaurus Rex kan tänkas ha smällt i sig per dag vågar jag inte ens tänka på.

Här kommer man emellertid att beröra en intressant fråga många så kallade kreationister gärna framhäver. Alla lämningar av dinosaurier man påträffat tyder på att dinosaurierna dog ut tämligen plötsligt genom någon typ av naturkatastrof. I detta sammanhang passar ju faktiskt Bibelns berättelse om flodvågen väl in. Kreationisternas idé förutsätter emellertid att dinosaurierna levde fram till tiden för flodvågen och eftersom berättelsen uttryckligen säger att samtliga de arter som levde på jorden innan flodvågen fanns med på arken måste med på arken minst två exemplar den mycket glupske Tyrannosaurus Rex ha funnits liksom att minst två exemplar av den minst sagt skrymmande Gigantosaurien också måste ha funnits. Detta problem löser man dock genom att mena att det i dessa fall förmodligen rörde sig om ungar.

Icke desto mindre kvarstår ett antal för det mänskliga förnuftet avsevärda problem. Det står bland annat talat om att med på farkosten betydande lager av föda fanns. Var och en som har en uppfattning om hur mycket kor äter förstår lätt att lagret av proviant på farkosten måste ha varit minst sagt skrymmande. Dessutom är det allmänt känt att lejon, liksom tigrar, geparder, lodjur, servaler, ozeloter och ett stort antal andra djurarter knappast är vegetarianer. Rimligen måste dessa djur antingen genom ett mirakel ha förvandlats till vegetarianer eller också måste Noa ha haft en jättelik frysbox innehållande läckerheter avsedda för rovdjur.

Därtill kommer problemet med hur Noa skall ha lyckats övertyga ett representativt urval av all världens djurarter att kliva ombord på arken. Vad lockade Noa med, eller var det så att Gud, på ett mirakulöst sätt, gjorde så att djuren, så att säga, självmant klev ombord på arken?

Bär berättelsen överhuvudtaget sannolikhetens prägel? Svaret måste rimligen bli att den som skall försöka övertyga en skeptiskt sinnad person om att berättelsen är sann har stora svårigheter. Alldeles oavsett om det i och för sig vore möjligt att rymma all jordens arter inklusive ett tillräckligt stort förråd av proviant på farkosten förutsätter historien helt uppenbart ett flertal gudomliga ingripanden av mirakulös art. Att försöka peka på att somligt i berättelsen förklarar vissa gåtor vetenskapen inte kunnat lösa är tämligen lönlöst av det skälet att i vilket fall som helst berättelsen framstår som osannolik.

En tänkbar modernistisk tolkningsmöjlighet är att säga att även om berättelsen inte är i historisk mening sann kan människan finna inspiration för det viktiga miljöarbetet i berättelsen om den store djurvännen Noa. Om berättelsen är sann eller inte blir då mindre betydelsefullt, eftersom den kanske är en metafor som vill lära oss något om det viktiga miljöarbetet. En sådan omtolkning är förmodligen populär bland Svenska Kyrkans ekologiskt sinnade teologer.

Min uppfattning är att berättelsen å ena sidan är rakt igenom sann, men att den å andra sidan helt uppenbart förutsätter ett antal mirakulösa omständigheter. Kreationisterna gör misstaget att försöka peka på att berättelsen i och för sig kan vara sann och göra beräkningar som visar på hur många arter det finns och hur stor arken var. Detta är enligt min mening ointressant, eftersom själva poängen med ortodox kristendom är att tro på ett antal märkliga saker som "ingen vettig människa" kan tro på.

Att göra en symbolisk omtolkning i andra fall än dem där det uttryckligen framgår att berättelsen är en liknelse eller helt uppenbart språket är bildligt är fel av det skälet att Bibeln i normalfallet, liksom alla andra texter, skall förstås i enlighet med sin ordalydelse. Att tro på det osannolika är att vara ortodox kristen. En kyrkofader, vem har jag glömt, sade följande.

Credo, quia absurdum est.*

*Jag tror, emedan det är absurt.

Comments:
Vad tror du händer med människor som inte tror när de dör? Helvetet?

Vad tycker du om en gud som straffar människor för någonting andra gjort, Adams fall, arvssynden dvs. Är inte det kollektiv bestraffning?

Har människor fri vilja? Om gud är allvetande så borde vi rimligtvis inte kunna ha det. Om gud vet alla mina tankar och handlingar i förväg, han visste dem när han skapade mig och ändå så gjorde han det. Han har alltså skapat människor som han vet redan före han skapade dem att de inte skulle välja honom och hamna i helvetet. Hur kan vi ha fri vilja då? och vad säger det om gud, att han skapar människor för att hamna i helvetet. Eller är gud inte allvetande kanske? varför då kalla honom gud?

Tror du på Adam och Eva historien? Jag pratade med en präst från svenska kyrkan som inte bokstavligen trodde på det. Utan arvssynden så finns det ju inte riktigt någon anledning för Jesus att komma till jorden och förlåta våra synder, konstigt att vissa inte tänker på det när dom inte accepterar vissa saker bokstavstroende.

/Björn
 
Skulle även vara intressant att veta på vilka teologiska grunder du inte accepterar Allah tex. Jag tycker att religiösa människor tenderar att ha väldigt bra skäl till att inte acceptera andra gudar.

Hur ska jag som icke troende veta vilken gud som är den rätta? De olika böckerna verkar väldigt lika, och det verkar inte finnas någon metod för att bestämma vilken som är sann för en som inte redan är invigt.

/Björn
 
Jag tycker förövrigt att du borde börja skriva mer om religion, det är ganska ovanligt med just ortodoxa kristna i Sverige, eller med kristna överhuvudtaget. Tror definitivt att det är fler än jag som vill läsa om sånt.

Jag kan ju inte vara den enda människan i detta land som gillar att läsa texter om ekonomi och religion.

Sorry att tog tre inlägg för att skriva allt detta, jag kom på nya saker hela tiden :)

/Björn
 
20 juni hoppas jag kunna publicera en teologisk text.
 
Ingen kyrkofader, har uttryckt sig så. Citatet tillskrivs felaktigt Tertullianus (155-203), och upprinnelsen till detta är en retorisk figur i hans ”Om Kristi Kropp”, som är en stridsskrift mot gnostikerna.
 
Jag hoppas och tror att signaturen allotetrapoid ger riktiga upplysningar.
 
Så är fallet. Uppgiften kan kontrolleras i Hägglunds "Teologins historia" eller direkt online på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Credo_quia_absurdum

Jag kommenterar hela saken lite mer utförligt i min egen blogg http://allotetraploid.se/?p=51
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?