onsdag, juni 06, 2007

 

Måtte advokat Wiklund ha rätt

Läs gärna artikeln till vilken jag länkar:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14131565.asp

Enligt advokat Ola Wiklund kan tydligen den dom, rörande punktskatter, vilken svenska staten hänvisar till när man hävdar att svensk punktskatt skall erläggas på via ombud importerad sprit, kringgås genom att man anlitar ett transportföretag som inte har sin hemvist i Sverige.

I så fall behöver man inte i praktiken inte heller betala svensk punktskatt på starkvaror och därmed torde Systembolaget och hela alkoholförmynderiets saga vara all. I så fall har vi svenskar också haft en verklig fördel av EU-medlemskapet. Norge omfattas å ena sidan av samma regler som Sverige rörande själva transportmomentet på grund av EES-avtalet. Däremot står Norge helt utanför EU:s skatteunion och norrmännen kommer därför att bli tvungna att betala norsk punktskatt alldeles oavsett vad som gäller i Sverige.

Om hela den svenska alkoholpolitiken raseras tycker jag att vi har en konkret anledning att fortsättningsvis vara medlemmar av EU. Om så kallad nätsprit kommer att välla in över gränserna och Sverige tvingas sänka alkoholbeskattningen och Systembolaget tvingas sänka sina marginaler kan man dessutom hävda att Systembolaget inte fyller någon nykterhetspolitisk funktion i EG-rättslig bemärkelse. Om den så kallade nätspriten nämligen tvingar Systembolaget att bli ett lågprisvaruhus kan nämligen ingen längre hävda att Systembolaget fyller något annat syfte än att fylla statens kassakistor.

Skål!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?