lördag, juni 30, 2007

 

Några tänkbara reformer

Jag är fullt medveten om att det får anses praktiskt taget uteslutet att guldmyntfoten återinförs i Sverige eller något annat land. Av detta skäl har jag tänkt på några reformer som skulle kunna genomföras i syfte att åtminstone göra det möjligt att använda guld som pengar samt att göra det möjligt att med hjälp av guld skydda sig mot inflationen.

  1. Slopa kapitalbeskattningen! Genom att slopa skatten på ränteinkomster låter man spararen behålla hela ränteinkomsten. Ett av räntans syften är ju att kompensera spararen för inflationen. Om emellertid räntan beskattas betyder detta att staten tar en del det som är tänkt att kompensera spararen för inflationen. Dessutom är det i och för sig möjligt och tillåtet att äga fordringar i andra valutor eller guld, men eventuell kursvinst skall beskattas. Av det skälet måste denna möjlighet anses tömd på verkligt innehåll. Dessutom är det så att eventuell kursvinst vid försäljning av tackguld också är skattepliktig. Med slopad kapitalbeskattning funnes mycket bättre möjligheter att skydda sig mot inflationen.
  2. Slopa alla restriktioner som gör det omöjligt för banker att erbjuda konton i andra valutor än kronor och euro! Fram till för några år sedan fick bankerna inte erbjuda konton i annat än kronor, men numera får bankerna erbjuda konto också i euro. Ett slopande av alla restriktioner rörande andra valutor skulle betyda att bankerna skulle ges möjligheter att erbjuda konto i guld eller vilken utländsk valuta som helst.
  3. Slopa insättarskyddet! Insättarskyddet innebär i praktiken att sunda banker tvingas subventionera illa skötta banker. Ett stort antal länder, däribland Nya Zeeland och Australien, klarar sig utmärkt utan insättarskydd. Om det av EG-rättsliga skäl visar sig omöjligt att slopa insättarskyddet kan man tänka sig att insättarskyddet fortsättningsvis endast skall omfatta konton i kronor och euro.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?