onsdag, juni 20, 2007

 

Non sine laudaturIdag har Riksbanken höjt styrräntorna. Läs mer på följande länk.


http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_15879396.asp


Jag tycker att det är bra att styrräntorna höjs inte minst därför att högre styrräntor gör det mera sannolikt att nästa förändring blir en sänkning. I nuläget kanske det är bättre att säga att en höjning nu gör det mindre osannolikt att nästa förändring inte blir en höjning. Om alla misstänker att en sänkning kan komma att bli påkallad eller åtminstone att det blir färre framtida höjningar försvagas kronan. Ju mer och ju snabbare Riksbanken höjer styrräntorna, desto snabbare kan den dag komma då det framstår som oundvikligt med sänkta styrräntor. Alltså förstärker Riksbanken den pågående högkonjunkturen genom att agera "hökaktigt".


Vidare noterar jag med stor tillfredsställelse att min Big Mac-regel hade gett exakt samma resultat som Riksbanken kom fram till. För ett år sedan kostade en Big Mac 33,- kronor på den restaurang jag använder som referens. I år är priset detsamma after att ha sänkts en krona i höstas och höjts en krona under våren. Enligt min Big Mac-regel skall styrräntorna höjas 25 punkter per sammanträde så länge en Big Mac kostar lika mycket som den gjorde vid samma tid förra året.


Nu bör Riksbanken se till att fjolårets säsongsmässigt betingade förändring återupprepas. Annars kommer under hösten en Big Mac att kosta mer än vid samma tid föregående år med den påföljden att min Big Mac-regel medför att styrräntorna skall höjas 75 punkter. Å andra sidan är det sannolikt att snabba höjningar kommer att medföra ett McCut och så snart detta förverkligas skall detta också vägas mot att priset höjdes under våren i år. Ett år efter en höjning är min Big Mac-regel som allra mest duvaktig och ett år efter en sänkning som allra mest hökaktig. Kostar en Big Mac mindre nu än det gjorde för ett år sedan skall styrräntorna sänkas med 50 punkter per sammanträde till dess någon av de av de andra två reglerna blir tillämpliga.


Däremot noterar jag med mindre tillfredsställelse att Riksbanken reviderat sin så kallade styrränteprognos uppåt. Jag menar att idealet vore om Riksbanken skapade ett intryck av att sänkta styrräntor är nära förestående. I så fall skulle spekulanterna fly kronan och framkalla en real devalvering med den påföljden att sysselsättningen skulle öka.


Summa summarum sköter sig Riksbanken hyfsat eller rent av bra. Under hösten kommer dock Riksbanken troligen att ställas inför en något svårare uppgift. Mitt råd är att vara stentuff.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?