torsdag, juni 14, 2007

 

På kornet


Så här skriver Tjeckiens president Vaclav Klaus.
"As someone who lived under communism for most of his life, I feel obliged to say that I see the biggest threat to freedom, democracy, the market economy and prosperity now in ambitious environmentalism, not in communism. This ideology wants to replace the free and spontaneous evolution of mankind by a sort of central (now global) planning. "
Tjeckien har uppenbarligen en klok president och till min stora glädje har jag sett en uppgift om att Tjeckien kommer att höja hastighetsbegränsningen på motorväg från dagens 130 km/h till 160 km/h 1.1 2008. Detta är en utmärkt åtgärd som kommer att bidra till att folk kommer snabbare fram, färre olyckor inträffar och att mer livsviktigt koldioxid stöts ut i atmosfären.
Förhoppningsvis kan Tjeckien med tiden ansluta sig till den ordning som gäller i det angränsande Bayern och införa fri fart. För övrigt ber jag att få påpeka att jag hittade den artikel ur vilken jag klippt citatet ovan på Henrik Alexanderssons blog.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?