onsdag, juni 27, 2007

 

Riksbanken bör sammanträda oftare

Idag står det i tidningarna att läsa om stigande livsmedelspriser. På grund av att så kallat biobränsle är befriat från skatt, medan bensin och diesel beskattas å det kraftigaste, har den i grunden mycket dyrare fordonsetanolen blivit konkurrenskraftig. Man kör alltså i allt högre grad sina bilar på jordbruksprodukter, medan petroleum istället används som konstgödning då man tillverkar biobränsle. I vår situation är hunger kanske inte något akut problem, men i världens fattiga länder kan det mycket väl bli så att stadsbefolkningen svälter ihjäl därför att de inte har råd att betala de priser som blir resultatet av att miljörörelsen tycker att vi skall köra våra bilar på något annat än petroleum. Dessutom kommer förmodligen denna prishausse på jordbruksvaror att leda till att regnskog skövlas i syfte att bereda plats åt sockerrörsodling.

Icke desto mindre finns det nu starka skäl att åtminstone utnyttja den uppkomna situationen så att prisregelringen och produktionskvoterna för jordbruksprodukter slopas en gång för alla. Nu fyller ju systemen ingen funktion i den meningen att de håller upp böndernas inkomster. Detta ordnas nu istället med att man genom skatteinstrumentet uppmuntrar till slöseri med jordbruksvaror. Detta kallas även grön skatteväxling.

En annan intressant aspekt är att den uppkomna situationen pekar mot att riksbanksdirektionen borde sammanträda oftare. Bank of Englands MPC sammanträder varje enskild månad och enligt min mening borde den svenska riksbanksdirektionen göra detsamma. Uppkommer en ny situation måste ju Riksbanken snabbt reagera för att inte den uppkomna situationen skall ta överhanden på riksbanksdirektionens bekostnad. Om priserna tycks börja stiga är det nödvändigt att Riksbanken snabbt kliver på bromspedalen och trampar till kraftigt. Samma sak gäller om den omvända situationen uppträder. Eftersom det är en stor massa som kan komma i rörelse behöver Riksbanken vara snabbt ute och slå till kraftfullt. Dessutom är massan så stor och trög att, om man bortser från verkligt exceptionella tilltag, ingen risk finns för att Riksbankens egna manövrar skall skapa obalans. Enligt Riksbankens kalendarium skall under innevarande år endast ytterligare tre penningpolitiska beslut fattas. Jag tycker att det borde vara ytterligare sex.

Läs mer om stigande livsmedelspriser på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/konsumentvaror/did_15967652.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?