lördag, juni 16, 2007

 

Strunt

Så här skriver DN:s Johan Schück angående möjligheterna att övervinna de problem den "svaga" kronan för med sig.

"Övergång till euron är en annan möjlighet, som en gång grundligt har avfärdats av de svenska väljarna. Men resultatet av en folkomröstning borde inte vara ett hinder för att frågan på nytt diskuteras. Annars återstår bara att tills vidare nöja sig med den svaga kronan. "

Man kan lätt sluta sig till att Johan Schück inte läser min blogg. I så fall hade han vetat att en tysk Big Mac kostar betydligt mindre än en svensk och att den enda rimliga slutsatsen av detta är att kronan värderas högt utifrån teorin om köpkraftsparitet. Faktum är att en euro skulle behöva kosta 10,65 kronor för att jämställa det svenska och det tyska priset på en Big Mac. Enligt en bekant till mig, på besök från Spanien, skulle euron behöva kosta 104,- kronor för att jämställa Systembolagets priser med dem han betalar hemma för spanska viner. Det senaste är faktiskt inget skämt. Det finns spanska viner som kostar 50 eurocent i Spanien och 52 kronor på Systembolaget. Detta ger en kurs på 104,- kronor per euro.

Vidare kan man iaktta att de reala växelkurserna inom euroområdet tycks uppvisa en krypande tendens mot konvergens. Således skulle svenska turisters köpkraft i Sydeuropa förmodligen vara lägre i ett tänkt situation där Sverige anslutit sig till EMU. Möjligen skulle vi kunna leva gott på en övervärderad euro i någon del av världen med en i förhållande till euron undervärderad valuta. Annars är helt säkert en av de stora vinsterna med en internationell valutaunion att länder som lider under övervärderade valutor får en fallande real växelkurs genom att delta i en internationell valutaunion.

Den finska prisnivån är visserligen fortfarande något högre än den svenska, men tidigare var den finska marken gravt övervärderad mot kronan och kronan allvarligt övervärderad mot praktiskt taget all världens valutor. Nu har Finland en betydligt lägre prisnivå i förhållande till omvärlden och detta är bra.

Finns det något land på jorden som lider av en mera svårartad valutahybris än Sverige?

Comments:
Samtliga stater där euron brukas som penning har en låg ekonomisk tillväxt och detta torde bli fallet även för Sverige vid en övergång till denna valuta. Euron är totalt förkastlig. Kort sagt, det är ren skit.
Därtill vågar jag påstå att priset på big mac borde sänkas så att fler människor skall kunna äta sig mätta billigare. En annan idé vore att staten trycker så mycket pengar som möjligt för att en gång för alla få slut på fattigdom. Men den idén finns det ingen nationalekonom som har kommit på. Jag är den förste som kläckt den. Ingen skulle behöva arbeta utan staten skulle bara ge pengar vilket skulle medföra att alla blev rika utan ansträngning. Jag föreslog denna idé i en tentamen i nationalekonomi, men blev orättmätigt underkänd av examinator.
 
Jag är inte säker på att euron är ett sämre alternativ än kronan. Att ha euron som valuta behöver, enligt min övertygelse, i och för sig, inte resultera i lägre ekonomisk tillväxt än vad som eljest blivit fallet. Dessutom menar jag att det finns en poäng i att det är svårare att manipulera kursen på en jättevaluta än vad som är fallet med en liten valuta.

Visst vore det bra om priset på en Big Mac sänktes så att fler kunde köpa hamburgare. Dessutom skulle en prissänkning från McDonalds sida förmodligen tvinga Burger King att sänka priset.

Din idé om att genom tryckande av sedlar avskaffa fattigdomen vore verkligen bra om den kunde genomföras utan att resultatet blev en våldsam inflation.

Tyvärr tror jag att resultatet skulle bli en våldsam inflation.
 
Jag anser, att sedlar är att ifrågasätta som betalningsmedel eftersom de sonika är innehållandes papper. Papper är en produkt av materialet trä, vilket torde kunna innebära att man kan använda sig av bark som betalningsmedel. Ehuru är detta trams, ingen skulle ens försöka men jag utmanar tanken. Istället anser jag att pengar endast skall utgöras av mynt innehållandes ädelmetaller. Dessa har ett värde som mer motsvarar dess handelskraft, och skulle sålunda slå hål på det ekonomiska hyckleriet som just nu pågår ute i det svenska samhället och gör min sömnlös om nätterna. Detta skulle tvinga näringsidkare att sänka priserna då ett alltför långvarigt handhavande med mynt skulle te sig ohållbart och medföra en mycket stor arbetsbelastning. På så vis får alla råd med sitt dagliga bröd, och kan äta sig mätta. Men alldeles inte belåtna.. iallafall inte till en början.. men tids nog är jag relativt säker på att även dyrare måltider kan komma att bli billigare till förmån för en minskad arbetsbelastning inom restaurangbranschen. Tack för mig, ha en bra dag!/Astor
 
Jag har tänkt att skriva en text om varför papperspengar - på det hela taget - är att föredra framför riktiga pengar av ädelmetall.

Däremot menar jag att papperspengar bör ha en alparikurs angiven i ädelmetall.

Alltså är jag inte riktigt överens med Astor. Dessutom skulle man idag nästan helt kunna upphöra att bruka sedlar då dessa inte skulle vara lagligt betalningsmedel i ett Sverige som styrdes i enlighet med FLAVIANOKRATINS ideal.

Möjligen med undantag för växelmynt skulle nämligen endast och allenast myntat guld vara lagligt betalningsmedel i FLAVIANOKRATINS Sverige.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?