tisdag, juni 05, 2007

 

Ytterligare ett argument för att slopa Systembolagets monopol

På följande länk kan ni läsa IOGT*-NTO:s uttalande angående EG-domstolens beslut att anse svenska statens förbud mot privatimport av bland annat vin strida mot EG-rätten.

http://www.iogt.se/templates/NewsPageSmall____13797.aspx

Själva nyheten finner ni på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15682353.asp

Det skall bli mycket intressant att se om svenska staten kommer att lyckas driva in skatt på privatimporterade starkvaror. Om staten inte lyckas med detta kommer beslutet att få stora konsekvenser, om staten lyckas kommer resultatet av domen att bli obefintligt.

Väldigt intressant är att observera att IOGT-NTO, i uttalandet, tydligen anser att prisinstrumentet är det viktigaste instrumentet för att dämpa alkoholkonsumtionen. Indirekt betyder detta att Systembolaget är något man kan ha och mista. För att upprätthålla en hög prisnivå behöver man ju inget Systembolag.

*Idioter Och Gamla Tanter

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?