tisdag, juli 03, 2007

 

Abortförbud måste vara villkorslöst

Jag läste just att eventuellt ett nytt parti kommer att bildas. Det nya partiets grogrund är helt uppenbart kristdemokraternas alltmer uppluckrade syn på abortlagstiftningen. Läs mer om den eventuella partibildningen på följande länkar.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16057397.asp

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=667298

Jag anser emellertid att det nya partiet gör ett tankefel när man å ena sidan hävdar att abort bör förbjudas, samtidigt som man menar att abort skall kunna medges i vissa undantagsfall. Eftersom en människa blir till i befruktningsögonblicket kan man inte med hedern i behåll medge undantag från abortförbudet ens i de fall kvinnan våldtagits eller en fortsatt graviditet hotar kvinnans liv. Vad gäller en kvinna, som begär abort, bör detta rubriceras som anstiftan till mord och vad gäller den verkställande läkaren är den rätta rubriken mord.

Samtidigt betyder ett villkorslöst abortförbud inte att det inte kan förekomma förmildrande omständigheter. Om någon åtalas för misshandel av en person, som under ett flertal år trakasserat den tilltalade, bör straffet givetvis vara mildare än om någon i fyllan och villan oprovocerat angriper en okänd person. På samma sätt skall givetvis kvinnans situation vägas in då en domstol utdömer straff för en abort.

Det är i alla sammanhang viktigt att hålla isär begreppen. Om det eventuella nya partiet inte klarar av att hålla isär begreppen saknar också detta parti existensberättigande. Att ta entydig ställning för en kriminalisering av abort innebär inte att man saknar medkänsla för de kvinnor som ångrar sitt beslut och sörjer barnet som aldrig fick födas.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?