tisdag, juli 24, 2007

 

Anarki är bättre


Ovan avbildas en av världens mest destruktiva personer; Robert Mugabe. För inte så länge sedan var Zimbabwe ett tämligen välmående jordbruksland och kallades Rhodesia. Numera kännetecknas landet av svält och hyperinflation. Hyperinflationen tycks nu ha antagit sådana proportioner att valutans totala upplösning verkar vara nära förestående. Kommer inflationen upp i vissa tal börjar den nämligen att skena av det skälet att människor till varje pris försöker göra sig av med valuta så snart de har valuta i sina händer. Man betalar miljonbelopp för en tandkrämstub helt enkelt därför att tandkrämstuben till skillnad från inflationsvalutan representerar någon typ av bestående värde.
Nu har dessutom denne despot ålagt landets näringsidkare att halvera priserna med den påföljden att ingen vill leverera något med tomma butiskshyllor som följd. Det enda lyckliga med vad som nu händer är att det ekonomiska livet verkar vara så till den grad paralyserat att landet förmodligen snart blir oregerbart med den påföljden att Mugabes styre förmodligen kommer att upplösas. Han måste ju rimligen kunna tillse att den våldsapparat som möjliggör detta groteska vanstyre har mat för dagen och om inte kan vad som helst hända. Jag vet inte, men jag skulle inte vara förvånad om statsapparaten upprätthålls med hjälp av biståndspengar och utan tvivel vore det bättre om statsapparaten upplöstes i tomma intet och Zimbabwe istället störtade i ren anarki.
I Somalia kollapasade staten 1991 och statens kollaps var utan tvekan bland det bästa som hänt landet. Utan stat finns ingen prisreglering och med fria priser fylls snart marknader och butiker med varor. I Somalias fall förvandlades dessutom landet till Afrikas största frihandelsparadis, eftersom det inte fanns något tullväsende som störde handeln. Utan statsmakt finns det visserligen inga garantier för att vem som helst inte trycker upp hur mycket "pengar" som helst, men å andra sidan kan man alltid använda utländska svårförfalskade valutor om den lokala valutan förfalskas i stor omfattning. Om folk börjar använda sig av främmande valutor integreras dessutom landet snabbt och smidigt i det internationella betalningssystemet.
Jag anser visserligen att en välskött stat med sunda regler och lagar är mycket bättre än anarki, men i jämförelse med en stat som Zimbabwe skulle ett fullständigt eliminerande av statsmakten vara att föredra. Förhoppningsvis kan den nuvarande krisen leda till att Mugabe störtas och att landet befrias. I så fall kan Zimbawe snart åter vara en kornbod.
Läs mer på följande länk.
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_16356718.asp

Comments:
I Svenska Dagbladet står det att 3000 zimbabwier flyr till Sydafrika varje dag. Eftersom landet har 13,1 miljoner invånare betyder detta att Zimbabwe kommer att vara folktomt år 2019!

Det är ju också en lösning på problemet.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?