söndag, juli 08, 2007

 
Av någon för mig okänd anledning går det för tillfället inte att förse texterna med rubrik. Detta känns ganska nedslående och av det skälet kommer jag inte att posta några nya texter förrän felet åtgärdats.

Jag skall emellertid kontrollera huruvida det, med hjälp av funktionen edit, är möjligt att ge texten en rubrik i efterhand. Efter att ha undersökt möjligheten har jag dessvärre kunnat fastställa att det är omöjligt. Tips angående hur man skall bära sig åt alternativt vem man skall vända sig till för att anmäla felet mottages tacksamt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?