onsdag, juli 18, 2007

 

Behövs försvaret?

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet ondgör sig överste Bo Pellnäs angående ständiga nedskärningar av de militära utgifterna. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16268632.asp

Låt mig först klargöra att jag inte är radikalpacifist. Om ett land invaderas av främmande trupp är det, enligt min mening, på intet sätt moraliskt förkastligt att medelst krig avlägsna främmande trupp. När brittisk trupp 1982 avlägsnade argentinsk trupp från Falklandsöarna uppfyllde denna operation, enligt min mening, alla krav på ett rättmätigt krig.

Samtidigt anser jag att ett försvarskrig allltid måste ses som ett nödvändigt ont, eller något man endast tillgriper i yttersta nödfall och som svar på att en annan stat angripit det egna landet.

Jag anser vidare att försvarsmaktens utformning måste anpassas till hotbilden. Den enda hotbild som nu målas upp är att Ryssland under Putin framstår som ett större hot än 90-talets kristyngda Ryssland. Å andra sidan skall man ha i minnet att Putins olika utspel om att säga upp olika nedrustningsavtal och liknande är ett direkt svar på att USA under George W. Bush slutat att bedriva den typ av avspännings- och nedrustningspolitik som påbörjades under president Reagan.

Jag har vid ett flertal tillfällen besökt Ryssland och är helt säker på att Sverige inte på minsta vis är föremål för något militärt hot från Rysslands sida. Ryssarna är hjärtligt ointresserade av krig och det finns en stark folklig rörelse som vill slopa den allmänna värnplikten i Ryssland. Visserligen för Ryssland i någon mening krig i Tjetjenien, men här måste beaktas att det finns en stor rysk befolkning i Tjetjenien och att trots detta alla som tjänstgör i Tjetjenien är frivilligt rekryterade. Framstår det som sannolikt att detta Ryssland skulle komma att angripa Sverige? Man måste också betänka att Ryssland har ett mycket stort och snabbt växande handelsutbyte med västeuropa och att Ryssland av det skälet har ett intresse av goda relationer med västeuropa.

Liechtenstein har inget militärt försvar alls och jag är säker på att Sverige skulle klara sig utmärkt utan militärt försvar. Dem som tycker att försvaret är en viktig anlelägenhet hänvisar jag till hemvärnet.

Comments:
Att ryska folket är trötta på eller ointresserade av krig spelar ingen som helst roll i en diktatur.

Hur pass diktatoriskt eller inte Ryssland är är jag inte rätt person att bedöma, men de verkar ju definitivt vara på väg i en dålig riktning.

Och även om det skulle var USAs fel att Ryssarna blir mer krigiska innebär det inte att ett Ryssland på krigsstigen inte skulle utgöra något hot mot Sverige.
 
Åk till Ryssland och skapa dig en egen bild av detta intressanta land. Om EU och USA vore lite smartare skulle Ryssland lätt kunna bli ett europeiskt land bland andra. Tyvärr tillåts russofobin att dominera debatten.

Visst är Putin mindre trevlig, men hans framgångar är ett resultat dels av att ekonomin vänt uppåt och att USA:s politik gör det "tacksamt" att hetsa mot väst. Varför skall NATO bygga upp ett kärnvapenförsvar i östeuropa?

Att Ryssland nu skulle ge sig på att föra krig mot västeuropa är fullkomligt absurt och även om Putin inte är någon passionerad anhängare av demokrati måste han ta hänsyn till folkviljan och den ryska folkviljan vill inte ha något krig.

Om Ryssland hade velat hade Ryssland lätt kunnat ockupera de baltiska länderna åtminstone fram till dess att dessa anslöts till NATO. Varför gjorde de inte detta? Och, om de inte gjorde detta, varför skall de ge sig på Sverige? Och om de ger sig på Sverige, som är ett land med 9 miljoner invånare och gör detta med sin jättearmé, kan vi lika gärna kapitulera på en gång.

Om inte Sovjetunionen angrep Sverige kommer dagens betydligt friare Ryssland omöjligen att göra det.

Slutligen är det så att mycket av det media kritiserar i dagens Ryssland skulle bedömas betydligt mera välvilligt om det skedde i ett annat land än det förskräckliga Ryssland.
 
Att Ryssland drog sig ur CFE är bara ett svar på att samtliga NATO-länder sedan 1999 har vägrat ratificera avtalet. Detta nämns sällan i debatten, utan man får det istället att framstå som om Ryssland är "de onda" (som vanligt).

Nu dröjer det 150 dagar innan det ryska åtagandet att följa avtalet löper ut, eftersom det hade en uppsägningstid. Och man har från ryskt håll klargjort att man kommer att ratificera avtalet igen, bara NATO-länderna skriver under det inom den tidsramen.

Tjafset från NATO-sidan handlar om att man är missnöjd med att Ryssland har tre små baser kvar i Georgien. En av dessa utrymdes dock i December och det finns ett avtal med Georgien om att avsluta utrymningen av de andra två inom ett år. Det handlar i praktiken bara om en symbolisk närvaro, som är nästan helt betydelselös ur försvarssynpunkt.

Det andra kravet handlar om att NATO är missnöjda med att ryssarna har en liten fredsbevarande trupp i Transdnestrien - en betydelselös och fjuttigt liten landremsa, som ingen amerikansk politiker skulle klara att peka ut på en karta.

Lite små-gnabbande om struntsaker från bägge håll, med andra ord. Om några veckor eller månader är det förmorligen bortglömt igen.

Men för Pellnäs gäller det förstås att passa på och smida medan järnet är varmt, och spela på lite "kalla kriget är tillbaka"-populism och russofbi för att propagera för försvarslobbyn.

Man får förlåta honom. Han gör trots allt bara sitt jobb. :)
 
Jag ber att få tacka signaturen Bjolso för den utmärkta kommentaren. Jag instämmer.
 
1:a världskriget uppkom trots att ingen önskade det. En händelseutveckling startade och eftersom länder var militärt allierade med varandra brakade helvetet löst. Scenario: Väst går förbi FN och erkänner Kosovo. Serbien och Ryssland gör en (liten) militär insats och besätter Pristina. Bush härsknar till och gör ett flyganfall för att göra en "markering". Så enkelt kan nästa världsbrand starta ... om bara några veckor eller månader. Krig är ofta oförutsägbara innan de bryter ut. Krig och fred är människans lott sedan urminnes tider och vi lär oss aldrig men vi tror alltid att "det kommer aldrig att hända - oss" .
 
Av bland annat de skäl som Peter Plars anger anser jag att Sverige inte bör ansluta sig till NATO-

Försvarsallianser sprider elden istället för att hindra den.

Samtidigt måste försvarsanhängarna ge mig ett svar på frågan varför Liechtenstein inte drabbas av militära angrepp, trots att alndet saknar försvar.
 
Jag försökte skriva en kommentar men jag ser inte att du tagit emot den.

MVH

Anders Blomquist
 
Till Anders Blomquist:

Endast i yttersta nödfall kommer jag att avlägsna kommentarer från min blogg. Du får skriva nästan precis vad du vill innan jag tar bort kommentaren.

Jag är för yttrandefrihet.
 
Liechtenstein saknar ett försvar för att det delar gräns med Schweiz och österrike. Dessa länder skulle inte anfalla Liechtenstein för att landet består av en bergstopp, 40000 invånare och den negativa påverkan utifrån skulle kosta mer för dessa länder än att erövra detta furstendöme. Din retorik är något malplacerad.

Motfråga.

Varför anföll Ryssland Tjetjenien igen efter den första fredsuppgörelsen?

MVH Anders Blomquist
 
Du hävdar att du är för sjävförsvar i yttersta nödfall men på grund av att Svergie saknar hotbild så behöver vi inte längre ett försvar.

De som absolut vill delta i något sådant hänvisas vänligen till Hemvärnet.

Ursäkta men vad vet du om Hemvärnet, organistation manskapsstyrka,utbildning, beväpning.

Vidare, om ett hot dyker upp igen
hur lång tid tror du det tar att

1. få fram tillräckligt antal utbildad militär för att försvara sig
2. få fram tillräckligt antal materiell, byggnader och övningsfält för att utbilda ett försvar igen, instruktörer, lön till personal administration osv
3. få fram tillräckligt med medel, alltså pengar, för att betala allt det här. Och hur mycket kommer det att kosta?
 
Visst är det något långsökt att jämföra Sverige med Liechtenstein, men det faktum att utlänningar fritt får köpa företag och fast egendom i Sverige är ett sätt att förebygga krig precis som Liechtensteins banksekretess.

Men om Ryssland skulle ha angripit Estland innan landet anslöt sig till NATO hade den största kostnaden varit minskad goodwill och vad gäller Tjetjenien får man inte glömma att det finns många ryssar där och att deras intressen hotas av de tjetjenska rebellerna. (Därmed vill jag inte säga att jag stöder den ryska politiken.) Av ett antal skäl kan Sverige inte jämföras med Tjtetjenien.

Vad gäller frågan om ryssarnas krig i Tjetjenien, menar jag att allt hänger samman med att det finns många ryssar i Tjetjenien. Om inte så varit fallet hade ryssarna skitit i Tjetjenien.

Och ryssarna har ett starkt intresse av goda relationer med västeuropa av det enkla skälet att de handlar mycket med västeuropa. Handeln med Tjetjenien är förmodligen betydelselös.

Västeuropa är Rysslands största handelspartner för såväl import som export.
 
Det sistnämnda var publicerat av Anders Blomquist
 
Min motfråga blir till vilken nytta Sverige skall försöka försvara sig mot Ryssland.

Ryssland har över 100 miljoner invånare och värnplikt. Om vi satsar 50% av BNP på försvaret eller 0% spelar ingen roll. Vi är ändå chanslösa.
 
Jag anser att du har fel om Tjetjenien. Det var att statuera ett exempel, både första kriget och det nuvarande. Visa Rysslands militära styrka. Därför var krig nummer två så mycket viktigare då det första misslyckades

Har du dessutom glömt bort de så kallade Tjetjenienbomberna i Moskav somman aldrig lyckades härleda till Tjetjenien.

Förövrigt har Liechtenstein minst lika lite med Sverige situation att gör som Tjetjenien.

Handeln är möjligen obetydlig men mycket viktiga transitlinjer för olja går genom Tjetjenien.

Vad gäller Ryska kopplingar så kan jag ju säga det att jag rent av har ingift rysk släkt.

MVH Anders B
 
Har jag sagt att man ska försvara sig mot Ryssland. Jag sade försvara sig mot hot.

Angående chanslösa så är det frågan om enkelt byte eller svårare byte=dyrköpta förluster.

Med en stående armé om 25000 man förhindrar man åtminstonde överraskningsanfall oavsett var dessa må komma ifrån. Det innebär att en eventuell angripare måste bygga upp betydande mängd militär personal innan ett anfall. Sånt går inte obemärkt förbi i dagens satellitövervakade värld.

Du bygger dina argument på gammal kalla kriget argumentation.

Skärpning.:)

MVH Anders B
 
Jag tror att du har rätt när du säger att tjetjeska terrorister inte utfört några bombdåd i Moskva.

Det där är nog ungefär som massförstörelsevapnen i Irak snarare en skapad förevändning för att få kriga lite.

Och oavsett om Putin är en skitstövel eller inte, tror jag inte att Sverige har något att frukta från Ryssland.

Min personliga uppfattning är att Putin är en skitstövel.
 
Och innan du hacka på om professionell armé, kostnader etc vill jag bara påpeka att Danmark idag har en större armé och marin än Sverige. Till stora delar kontrakterad. Tjeckien och Ungern har som mål ett stående försvar om 30000 man.

Hotbilden kan man alltid diskutera. Men dessa länder har uppenbart råd med ett försvar. Som inte hotar något annat land.
Jag önskar att jag kunde fortsätta diskussionen men jag måste tyvärr sluta nu. Min fru ser ilsk ut.

MVH Anders B
 
Jag tror inte att något enda land är intresserat av att angripa Sverige. Låt oss istället knyta närmre band med Ryssland och slopa visumtvånget för ryssar som vill besöka Sverige.

Så skapas förutsättningarna för att Ryssland skall bli en integrerad del av Europa. Att däremot spekulera i tanken på ett eventuellt ryskt angrepp mot Sverige verkar befängt.
 
Personligen hade jag helst haft en värnpliktig armé av folket. Men tyvärr så har försvarets förbandshållande förmåga skurits ner för hårt och, tror jag, så har man förköpt sig på för dyrt krigsmateriell. En kontraktbaserat försvar typ danmark är nu den enda lösningen. Om man ska ha ett försvar.

MVH Anders B
 
Ägna dig åt din fru istället för ett militärt hot som inte existerar.

Observera att detta inte var illa ment.
 
Jag ser inte till hot från dagens Ryssland. Jag ser till okända hot i framtiden. För vi vet inget om framtiden. Däremot vet jag att det kommer att vara omöjligt att bygga upp en värnpliktsarmé av totalförsvarsmodell igen under mycket lång tid. Ens om vi vill.

MVH Anders B
 
Jag ska. :)
 
Många tycks ha missat det, men för ett halvsekel sedan uppfanns ett vapen med oerhört stor sprängkraft - kärnvapnet. Det finns tusentals sådana vapen i Europa och tusentals fler riktade mot Europa. Vid händelse av krig i Västeuropa, exempelvis en fabulös invasion av lilla Sverige, kommer dessa vapen med 99 procents säkerhet att användas.

Jag tillhör inte dem som tror att Sverige löper risk att invaderas, men dom som oroar sig - hur många miljarder svenska kronor från statskassan rakt ner i ett konventionellt försvar anser ni att det behövs för att framgångsrikt värja sig vid ett kärnvapenkrig? Det vore intressant att höra.

Min mening: Lägg ner (nästan hela) det militära försvaret. Satsa slantarna där de gör nytta i stället. Mycket kunskap och materiel borde kunna föras över till räddningstjänst, kustbevakning, brandkår och brandflyg, katastrofberedskap (sandsäckar vid översvämningar, bandvagnar vid kraftigt snöfall) o.s.v. De tiotals miljarder som blir över kan läggas på välfärden och ett jättehäftigt vapenmuseum.

"Dessa länder [Danmark, Tjeckien, Ungern] har uppenbart råd med ett försvar. Som inte hotar något annat land."

Danmark har soldater i Irak och Afghanistan, Ungern hade soldater i Irak i två år och Tjeckien har soldater i Irak. Så du har fel.
 
"vid ett flertal tillfällen besökt Ryssland och är helt säker på att Sverige inte på minsta vis är föremål för något militärt hot"

Du går väl inte i skolans årkurs 4 eller 5? Kan du inte försöka höja kvaliten bara ett litet ynka snäpp lite i den här stackars bloggosfären?
 
"Ryssland har ett mycket stort och snabbt växande handelsutbyte"

Det hade även Hitler, och han lovade också att inte angripa oss. Men faktum är att vi håller på att göra oss totalt försvarslösa samtidigt som en de facto diktatur som är när granne rustar sig till tänderna.

Bara hot från Ryssland innebär att vår självständighet upphör om vi inte har någonting att sätta emot militärt. vi har vägrat gå med i NaTO men verkar inbilla oss att NATO ska försvara oss. Men vid hot, vågar vi bara då lita på det?

Ryssland har tidigare erövrat grannländer, och vi har ingen aning om de inom ett antal år kommer att försöka igen. En återupprustning av det nu havererade försvaret kommer att ta några år. Förresten kostade (enligt Ekberg) invandringen 40 miljarder på 90-talet, ej följderna av kriminalitet inräknat. Samma som försvaret, men vad kostar invandringen nu inkl kriminalitet?

Att öka invandringen, som regeringen önskar, och samtidigt minska försvaret från 40 till 36 miljarder och senare mera är en prioritering som jag bara inte kan förstå. Det kan komma att ta en ände med förskräckelse.

Enda fördelen med att Ryssland skulle ta oss är kanske om då invandringen inte ökar till sådär 50000+ araber om året så att vi då slipper en jättesnabb islamisering i jämförelse med vad vi annars skulle få.


Sist skriver du: "Dem som tycker att försvaret är en viktig anlelägenhet hänvisar jag till hemvärnet."

Men det är dels inte ödmjukt att inte försvara din position med sakargument, för det gör du inte. Du skriver bara vad du tror och behandlar inte de risker som kritikerna mot nedskärningarna faktiskt framställer.

Om de som vill ha ett försvar har rätt, i så fall så kommer du att drabbas exakt lika illa som andra, men du bryr dig alltså inte om att analysera om de kan ha rätt och därmed får du betraktas som en fåne, som dessutom är arrogant som kanske bara ett fån kan vara.

Lichtenstein är ett pyttelitet land där angränsande militärmakter åtagit sig att försvara landet. Sverige är till yta och befolkningsmängd det största landet bland sina närmsta grannländer, och försvaret har därför genom tiderna varit väsentligt -- även för andra länder i regionen -- och är så även i dag, om nu världen inte plötsligt blivit ett himmelrike, vilket det inte finns någon anledning att tro.

-

Allra sist kan jag påpeka att din argumentation inte är logisk. Du skriver att den gamla klassiska motsättningen inte längre finns, men samtidigt skriver du att Ryssland reagerar på Bush politik, men Bush har inte brutit några nedrustningsavtal, men naturligtvis bidragit i Afhanistankriget samt störtat Saddam efter 10-15 år av FN-sanktioner och militär bevakning med FN-mandat av den grymme och hatade diktatorn(7 av 10 irakier anser att störtandet varit värt allt lidande efteråt samt att USA bör stanna).

Man kan faktiskt säga att Reagan förde en upprustningspolitik (inkl prespektering av stjärnornas krig) mot Sovjet, vilken gjorde Sovjets fall möjligt! Det var utifrån en styrkeposition(!) som Reagan fick Gorbatjev till förhandlingsbordet på 80-talet. Tro inget annat.
 
Jag anser att det är värdefullt att skaffa sig kunskaper om främmande länder genom att besöka dem.

Ingen jag känner med mera ingående kunskaper om Ryssland och vissa kunskaper i ryska språket anser något annat än att de flesta svenskar lider av en närmast patologisk russofobi.

Hur många gånger har Magnus Andersson varit i Ryssland? Vistt vill Putin leka tsar och visst är han ett svin, men det är Bush också.

Och Tjetjenien och Transnistrien är verkligen småppotatis jämfört med vad vår tids Calligula ställer till med.
 
Jag anser att Magnus Andersson är så till den grad paranoid och löjlig att det är meningslöst att diskutera med honom.

Ta och drick lite rysk vodka istället!
 
Förresten är oreglerad invandring ett utmärkt sätt att förebygga militära konflikter. Regeringens förslag för mera frikostiga regler för invandring kan leda till att 10 miljoner ryssar flyttar till Sverige med den påföljden att Ryssland skulle behöva slå ihjäl ryssar då de invaderar Sverige.

Bara det faktum att de baltiska länderna har en stor rysk befolkning är ett utmärkt skäl att utesluta en rysk expansion västerut.
 
Ytterligare en sak vill jag påpeka. De ryska soldater som tjänstgör i Tjetjenien är uteslutande legoknektar.

Om Putin skulle få för sig att skicka värnpliktiga till Tjetjenien skulle Putin vara politiskt död inom två veckor. Därmed vare ej sagt att de flesta ryssar motsätter sig kriget i Tjetjenien, men att skicka värnpliktiga till Tjetjenien är politiskt omöjligt.

Hur skall ett sådant land kunna utgöra ett militärt hot mot Sverige?

Att tro något sådan kräver en paranoid läggning. Nu skall jag snart sova.
 
Vad folket tycker är ointressant i en stat där statsmakten kontrollerar media och utövar opinionskontroll. Detta kanske är lite över din nivå men, tänk efter, vad var det som utlöste kriget i Tjetjenien? Terrorbomber, ja, vem var det som placerade bomberna i Moskva? Tjetjenska terrorister hette det officiellt, en inofficiell källa hävdade att FSB (fd KGB) själva placerat laddningarna. Denna oberoende källa försvann dock och med den alla spår. Vem blev president i samband med 1:a kriget i Tjetjenien?

Du kan ju tro på vad som står i tidningarna om du vill, men var medveten om att det pågår långt mycket mer bakom den fasad som målas upp för dig.
 
Jag motsäger inte påståendet att det kan ha varit FSB/KGB som placerade ut bomberna i syfte att skapa en förevändning för ett krig i Tjetjenien.

Samtidigt ber jag dig tänka på att det finns somliga som hävdar att Vita Huset "beställde" 9/11 i syfte att få en förevändning för olika äventyrliga krigsföretag. De som antyder sådant anses dock i allmänhet ganska galna av "mainstream"-media.

Visst försöker Kreml kontrollera media och visst har Kreml en icke obetydande kontroll, men i Sverige har vi också statskontrollerad TV och samma sak gäller många andra länder.

Vad jag säger är inte att jag gillar Putin, tvärsom ogillar jag honom. Däremot säger jag att vi ser på allt ryskt med misstänksamma ögon av det skälet att vi lider av svårartad russofobi. Vore vi lika kritiska mot andra länder skulle vi kunna finna skäl att vara oerhört kritiska mot dessa länder också.

Allt det man kan anföra mot Putin kan man i högre eller lägre grad anföra mot ett antal västeuropeiska politiker. Valfusk förekommer säkerligen i Ryssland, men det förekommer också i USA och har förekommit i Sverige.

Olika komplotter iscensatta av säkerhetspolisen har säkerligen förekommit i såväl USA som Sverige. Har du läst om Kennedymordet? Att den politiska makten försöker kontrollera/påverka media i syfte att pådyvla folket sin bild av verkligheten är ganska normalt. Varför tror du att vi har statskontrollerad, licenspliktig TV?

Ryssland är ingen perfekt demokrati, men någon sådan har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas.

Att sedan tro att Sverige är föremål för ett ryskt krigshot därför att ryssarna krigar i Tjetjenien är mer än lovligt befängt. Situtionerna i Sverige respektive Tjetjenien är helt olika och låter sig ej jämföras.
 
"Vistt vill Putin leka tsar och visst är han ett svin, men det är Bush också."

Och du vill av allt att döma leka jubelåsna och idiot.
 
32 kommentarer, wow.

Jag tycker att Sverige forde lägga ner armén och skaffa en stor jävla flotta på 10st kärnvapenbstyckade atomubåtar istället. Det skulle garanterat hålla främmande makt borta.

/Björn
 
jag tror i likhet med föregående talare att vi kan ha och mista armén.

Däremot menar jag att vi noggrant borde överväga vad vi gör innan vi skaffar atomubåtar. Om ryssarna skaffar 100 atomubåtar måste ju vi skaffa ytterligare 90 för att vara så mycket som jämnspelta.
 
Nej vi behöver bara 10 st kärnvapenbestyckade utbåtar oavsett hur många som ryssarna skaffar, sedan skriver vi in i grundlagen att oavsett hur liten en attak från ett främmande land är så ska ubåtarna avfyra sina missiler mot de beforlkningsrikaste städerna i landet som anfaller.

Då spelar det ingen roll om ryssarna har 100 båtar och vi bara 10. MAD eller vad dom nu kallar det.

/Björn
 
Men om nu något land bygger upp ett "Starwars-system" som oskadliggör våra kärnvapen?
 
Svar till:
posted by Anonym : 18/7/07 21:55

Det är sant. Ungern och Danmark skickade soldater för bevakningsuppdrag i Irak efter att USA var klart med själva anfallskriget mot Irak.

Transporten av soldaterna skedde med civila fraktfartyg och tåg. Jag är säker på att många länder nu hyser djup fruktan för Ungerns armé.

Sverige har haft stridande personal i Bosnien och Kongo under 1990-talet och 2000-talet.

Detta är med samma logik ett säkert tecken på att Sverige är på väg in i en fas av aggresiv krigsföring som omkringliggande stater bör frukta.

Anders B
 
Kärnvapen är ett "omöjligt" vapen då verkningarna vid ett användande mycket lätt (säkerligen) kan drabba den egna befolkningen.

Inget land har använt kärnvapen sedan man såg verkningarna av de två relativt "små" bomberna som fälldes över Japan. Trots att det funnits gott om krigiska tilfällen för det. Riskerna och följdproblemen är helt enkelt förstora.

Att använda kärnvapen som argument i en försvarsdiskussion är löjligt. Oavsett om man är USAs eller Rysslands president eller en anonym debattör.

MVH Anders B
 
Det är spännande att se hur du jämför Sverige (ett stort land i närheten av den potentiella fienden, rikt på naturtillgångar och i ett strategiskt bra läge som ger full kontroll av Östersjön) med Liechtenstein (ett ytterst litet land som i stort sett lever på att erbjuda låga skatter, och vars läge är så distanserat från den potentiella fienden, och läget så inträngt, att det är totalt ointressant) med varandra.

"Min farmor som bor långt ute på landet med en hög mur runt sin trädgård låser inte sin bil på natten, så då behöver väl inte heller jag, som parkerar min bil i stadens största parkeringshus, göra detta"

Bra idé.
 
"Samtidigt anser jag att ett försvarskrig allltid måste ses som ett nödvändigt ont, eller något man endast tillgriper i yttersta nödfall och som svar på att en annan stat angripit det egna landet."

Jag häpnar... Det där är ju bara trams.
Ett försvarskrig är inget man tillgriper, det är något som en annan stat påbörjar genom att invadera eller förklara krig.
Och bästa sättet att undvika ett försvarskrig är att se till att landet har tillräckligt stark militär för att avskräcka anfall mot det. Att göra det för kostsamt för att det ska vara aptitligt för en potentiell angripare, och jag anser det dumt att låsa sig vid att just Ryssland per automatik skulle vara enda möjliga hotet.
 
Enligt min mening har signaturen DW75 ett märkligt språkbruk. Jag skiljer mellan legitima försvarskrig och illegitima angreppskrig.

En stat som förklarar krig eller angriper ett annat land bedriver angreppskrig och angreppskrig legitmimerar det angripna landet att tillgripa ett försvarskrig.

Som jag ser det kan endast det angripna landet bedriva försvarskrig, medan det angripande landet bedriver angreppskrig. Angreppskrig är alltid illegitima och således menar jag att en förutsättning för ett legitimt krig är att någon annan företagit en illegitim krigshandling.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?