söndag, juli 15, 2007

 

Four more Wars

Av ett antal skäl anser jag att det sämsta som kunde hända världen näst ett storskaligt atomkrig vore att ovan avbildade Rudolph Giuliani valdes till Förenta Staternas president. Dessvärre framstår det för tillfället som sannolikt att han kommer att väljas.

Jag har läst en del om hur han genom kontakter med en ytterst dubiös prelat lyckats få ett i en katolska kyrka ingånget äktenskap ogiltigförklarat. Jag anser i och för sig inte att det faktum att han är frånskild skulle göra honom till en sämre president, men turerna kring hur äktenskapet ogiltigförklarats är minst sagt egendomliga och väcker en stark misstanke om att Rudolph Giuliani är en på det personliga planet ohederlig person.

Samma sak låter sig sägas om samme mans så kallade insatser i samband med attackerna mot World Trade Center 2001. Ett antal brandmän anklagar honom för att genom att att hela tiden ha sökt mediauppmärksamhet ha försummat att fullgöra vad som med rätta kunde ha förväntats av en borgmästare med den påföljden att ett stort antal brandmän förolyckades helt i onödan. Om detta är sant tonar bilden av en fullkomligt skrupelfri och maktgalen medial pajas fram.

Oaktat vad som låter sig sägas om denne Giulianis personliga heder står det helt klart att Giuliani står för exakt samma krigshetsarpolitik som George W. Bush och att George W. Bushs utrikespolitik kommer att fortsätta givet att Rudolph Giuliani väljs till Förenta Staternas president. Detta får inte ske och jag hoppas att det inte kommer att ske.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?