torsdag, juli 12, 2007

 

Nytt Big Mac-index

Jag har idag observerat att The Economist publicerat ett nytt Big Mac-index. Som kanske den uppmärksamme läsaren av denna blogg redan vet bedriver jag ingen egen efterforskning rörande de amerikanska priserna, utan publicerar istället den "färskaste" uppgiften från "The Economist".

Jag noterar att det amerikanska priset nu uppgår till hela $3,41. Troligen har därför under de senaste månaderna det av mig publicerade amerikanska priset varit något lägre än det verkliga. Mycket intressant är också att notera att Ben Bernanke & Co. inte alls har kontroll över den amerikanska inflationen. Nu är priset $3,41 och priset tycks stadigt stiga. I februari angav The Economist $3,22 som det amerikanska priset.

Läs mer på följande länk.

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9448015

Den intresserade bör snarast kopiera hela sidan, eftersom The Economist endast under en kortare tid låter siffrorna ligga gratis tillgängliga. Jag samlar på artiklar i ämnet och hoppas snart kunna publicera en sammanställning av Big Mac-index ända sedan 1986. Det visar sig snart att Big Mac-index ger en utmärkt bild av inflationen i olika länder och att växelkurserna i längre tidsperspektiv rör sig åt precis samma håll som Big Mac-index indikerar att de "borde" röra sig. Ett annat projekt är att med hjälp av Big Mac-index förklara spänningarna i ERM 1992-1993.

Jag återkommer med mer om detta.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?