söndag, juli 01, 2007

 

Ron Paul till ovala rummet?


Jag ber att få uppmärksamma mina läsare på att det finns en amerikansk presidentkandidat som tycker nästan exakt som jag. De enda avvikelser från mina idéer är följande.

Å andra sidan vore det förmodligen omöjligt för Ron Paul att bli vald om han öppet förespråkade fri invandring. En bekant till mig, som träffat Ron Paul personligen, säger att Ron Paul egentligen inte är rasist och att han endast och allenast förespråkar restriktiv invandringspolitik i syfte att locka väljare.

Vad gäller dödsstraff menar jag att dödsstraff i och för sig är i sin ordning, men jag har stor förståelse för invändningen att det är meningslöst att bevilja resning i de fall människor redan dömts till döden och straffet verkställts.

Vad gäller att Ron Paul vill begränsa amerikanska bankers rätt att ge ut sedlar skall detta ställas mot att han vill likvidera Federal Reserve Bank och införa guldmyntfot samt att förbudet mot att ge ut så kallade fiduciära sedlar vore busenkelt att kringgå. Man kan helt enkelt emittera löpande skuldebrev enligt tysk eller svensk rätt och sätta dessa i omlopp i USA. Alltså skulle USA ändå få en fraktionell guldmyntfot om Ron Paul finge genomföra sitt program.

För övrigt är det bara att konstatera att Ron Paul är en god klassisk liberal med vissa religiöst betingade föreställningar som måhända stör moderna libertarianer. Samtidigt gör detta honom intressant bland konservativa amerikaner. Framförallt bygger förmodligen Ron Pauls poularitet på att han redan från början tog avstånd från Irakkkriget och alltid varit en konsekvent anhängare av strikt noninterventionism. Däremot anser jag att en sådan politik med rätta kan kallas likgiltig inför andra människors lidanden om den inte förenas med att man själv förespråkar fri invandring.

Jag tycker alltså, och detta i likhet med Ron Paul, att varken vi eller USA skall bomba varken Irak eller Afghanistan, men att vi skall erbjuda alla irakier och afghaner, som så önskar, asyl. I så fall skulle det snart inte finnas några diktaturer alls, eller snarare diktaturerna skulle snart vara utan befolkning.

Så med ovan nämnda reservationer vill jag uttrycka mitt allra största gillande av Ron Paul och dennes idéer. Dessutom sägs det att Ron Paul är en sympatisk man på det personliga planet.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?