söndag, juli 15, 2007

 

Snusmissbruket ökar

Smugglingen av snus blir allt mer välorganiserad. Dagligen smugglas mellan ett och två ton snus in av snussyndikat, men polisen klassar inte handeln som grov organiserad brottslighet.

Den 3 januari krockade en bil med en långtradare på E4:an söder om Nyköping. När polisen kom hade bilföraren stuckit till skogs. Med sig ut i kylan hade han släpat 74 dosor snus. Beslaget inne bland granarna är ett av två polisingripanden under de senaste fyra åren som resulterat i domar för grovt narkotikabrott. Även det andra storbeslaget gjordes av en slump: en person stoppades eftersom lyktorna på bilen inte fungerade.
Kriminalinspektör Tage N. Pris vid Rikskriminalpolisen har under de senaste tio åren sett handeln med snus gå från ett lokalt problem bland snusgubbar till en storindustri som liknar handeln med andra droger. Skillnaden mot droger som kokain eller amfetamin är att snus är en färskvara. Från det att tobaken blandats och malts får det inte gå alltför lång tid, eftersom torrt snus är onjutbart. Logistiken är väldigt väl utvecklad. En enda dosa innehåller letala mängder nikotin. Och det är samma organisation som sköter hela hanteringen, säger Tage N. Pris.
Att ta en pris snus är en social tradition främst i Sverige, Norge och Finland. Substansen nikotin är starkt beroendeframkallande. Därför är snus förbjudet. Via Göteborgs frihamn förs tobaksråvaran in i Sverige. Tusentals dosor smugglas sedan till missbrukare runt om i landet.
Inflödet av tips på kommande smugglingar är sämre än för någon annan drog. Oftast är vi oförberedda när de dyker upp vid gränsen. Det här är definitivt organiserat och det finns inte så många aktörer, säger en snusmumrik på tullens brottsbekämpningsstab.
Både norska och svenska tullen upplever att varje enskilt beslag blir större. I Sverige ligger de vanligaste tullbeslagen på mellan 80 och 200 dosor, i Danmark mellan 200 och 400 dosor. Men när drogen väl är inne i landet är beslagen betydligt mindre.
Enligt Tage N. Pris saknar polisen ingångar och kunskap om de nätverk som styr snushandeln i främst i Norra Sverige. Här bor många snusgubbar. Ett undantag var en närpolis som arbetade mellan 2002 och 2005. Under ett år stod han för en tredjedel av polisens alla beslag. –Det var ingenting märkvärdigt jag gjorde. Jag fotpatrullerade, besökte kiosker och skaffade mig information eftersom jag visste vad jag skulle fråga efter. Men det fanns aldrig spaningsresurser att följa upp de tips jag fick, säger han.
Trots det omfattande inflödet klassar inte Rikskriminalpolisen snushandeln som grov, organiserad brottslighet. Konsekvensen är att det inte finns någon nationell polisiär strategi för att knäcka smugglarnätverken och gripa andra än ensamma kurirer med några dosor på fickan. Skälet till att vi inte prioriterar snus är att det finns annan narkotika. Snus är ett problem för den polismyndighet där det finns snusgubbar, men det är inte ett nationellt problem, säger chefen för kriminalunderrättelsetjänsten på Rikskrim. Samtidigt säger han att polisen får rapporter om att missbruket ger stora problem, bland annat hemorrojder.
Vi kommer att påbörja ett internationellt samarbete för att komma åt de stora mängderna, säger chefen för kriminalunderrättelsetjänsten. Ett av de viktigaste skälen till att drogen är lägre prioriterad är att det krävs ett beslag på 400 dosor för att det ska klassas som grovt narkotikabrott, även om ett fåtal fall av beslag på 200 dosor har bedömts som grovt narkotikabrott.
Regeringens samordnare i narkotikafrågor, hävdar att det finns en annan krass förklaring till det stora mörkertalet: –Att samhället inte har tagit detta mer på allvar tror jag beror på att detta bara berört snusgubbarna. Jag tror att det får mycket större uppmärksamhet om det sprider sig till andra grupper.
Läs mer på följande länk.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16223930.asp

Comments:
Mycket underhållande! :)
 
Hahaha ... jättekul! Inte! Vi är snart där, med de politikerna som styr det här landet, höger som vänster!
 
Underbart!

Kan bara flika in med att jag lyckats sluta helt frivilligt med cannabis efter ca 2 års dagligt bruk.
Men snuset kan jag inte lägga på hyllan hur mycket jag än vill.
 
Jag har lyckats sluta snusa, men i mitt fall hade snuset en mycket stark, närmast psykadelisk verkan. Jag blir kraftigt uppiggad av snus och kan utan svårighet vara vaken hela natten med en pris snus under läppen. Dessutom drabbas jag av hyperaktivitet i hjärnan och kan inte släppa olika närmast meningslösa tankar förrän jag blir totalt utmattad.

Snus är knark!

Dessutom sägs att khad är mycket svagt beroendeframkallande. Om en dosa snus kostade 500 kronor, skulle vi se exakt samma problem med snus som med knark. Kvinnor skulle klaga att deras män slänger bort 15.000 kronor/månad på snus och att pengarna inte räcker till mat och hyra.

Om khad legaliseras kommer huvuddelen av problemen med khad att försvinna.
 
Fyndigt!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?