onsdag, augusti 08, 2007

 

Floppartiet vill ha ny folkomröstning

Floppartitoppen vill ha en ny omröstning om att lämna EU och återansluta Sverige till EFTA. Partistyrelsen kommer att lägga fram förslaget för landsmötet, enligt SVT:s Rappytt.

I omröstningen 1994 röstade 52% för inträde i EU och utträde ur EFTA. - Vi respekterar naturligtvis utslaget i folkomröstningen, men tycker ändå att man kan bedriva opinion för någonting man tror på, säger Camilla Strömmalm till TT. Vad betyder det att Reinar Fredriksson sagt nej till en ny folkomröstning under innevarande mandatperiod och att det kanske inte ens är aktuellt under nästa?- Jag har bara hört att han sagt att det inte är aktuellt under den här mandatperioden, säger Camilla Strömmalm. Hon säger att mycket har förändrats sedan folkomröstningen 1994 och att ytterligare förändringar kan få opinionen att svänga.-Varken Norge eller Schweiz vill lämna EFTA och Färöarna kommer snart att gå med i EFTA. Ju fler som är med, desto större blir det politiska priset att stå utanför eftersom man inte kan vara med och påverka, säger Strömmalm. Hon säger vidare att Sverige förlorat ekonomiskt på att stå utanför EFTA och refererar en rapport från Kommerskollegium:- Vi har missat 100 miljarder kronor i utebliven export och lika mycket i utebliven import. Vår handel med EFTA-området hade varit 13-14 procent större om vi hade varit medlemmar.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16595690.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?