måndag, augusti 06, 2007

 

Formellt undantag öppnar för medlemskap i EMU

Jag menar att det är uppenbart att inget land någonsin kommer att rösta ja till att införa euron i en folkomröstning om man inte fått veta till vilken kurs den gamla valutan kommer att bytas ut mot euro. Tänk er själva en situation där ett valutaväxlingskontor vägrade att före växlingen uppge växelkursen! Detta växlingskontor skulle med all säkerhet inte få några kunder.

Samtidigt håller jag det från långtifrån uteslutet att Danmark kommer att ansluta sig till EMU. I Danmarks fall finns det nämligen en fast växelkurs mellan danska kronan och euron. Om ytterligare en dansk folkomröstning anordnas kommer denna givetvis att handla om huruvida den danska regeringen skall ges mandat att förhandla om en dansk anslutning till EMU till den inom fastkurssamarbetet rådande centralkursen.

För Sveriges del är det emellertid inte möjligt att först träda in i växelkurssamarbetet för att därefter fråga svenska folket om det lämpliga i att ansluta Sverige till EMU, med mindre än att man ställer frågan om EU-utträde som motalternativ. En sådan fråga kommer svenska folket inte att få, eftersom det finns en risk att vi kommer att ge "fel" svar. Ansluter sig Sverige till växelkurssamarbetet kommer Sverige nämligen inom en nära framtid att uppfylla konvergenskriterierna och eftersom vi inte har något formellt undantag är det EU-kommissionen som beslutar när kronan skall skrotas.

Hade vi däremot ett formellt undantag från valutaunionen skulle vi lugnt och stilla kunna ansluta oss till växelkurssamarbetet och sedan, efter att några år förflutit och Sverige uppenbart kommit att uppfylla konvergenskriterierna, kunna ta ställning till om vi ville löpa linan ut och ansluta oss till EMU till den inom växelkurssamarbetet rådande centralkursen. I så fall tror jag att man kan tänka sig att svenskarna tackar ja till euron och detta gäller i all synnerhet om Danmark vid den tiden gått före oss in i EMU.

Skall vi däremot ta ställning till huruvida vi skall ansluta oss till valutunionen till en okänd kurs, tror jag att nej är helt säkert för all framtid. Ett valutaväxlingskontor som inte uppger till vilken kurs man växlar får nämligen inga kunder. Första förutsättningen för att vinna klarhet om till vilken kurs vi i så fall skall ansluta oss är att vi ansluter oss till fastkurssamarbetet och med ett formellt undantag från valutaunionen vore ett sådant steg odramatiskt. Om däremot Sveriges regering beslutar om anslutning till fastkurssamarbetet, utan att dessförinnan ha förhandlat fram ett formellt undantag, har Sveriges regering kört över svenska folket och de facto anslutit oss till EMU. Jag tror inte att någon vettig politiker är beredd att betala det politiska priset för att ha kört över folkviljan.

Allra helst ser jag att Sveriges regering ansluter Sverige till fastkurssamarbetet utan formellt undantag från valutunionen och sedan, när Sverige kommit att uppfylla konvergenskriterierna, ställer frågan om Sverige bör ansluta sig till EMU, eller lämna EU. Med tanke på att vi betalar 25 miljarder kronor per år för just ingenting tycker jag att utträde är det bästa alternativet.

Att däremot tillmäta frågan om krona eller euro avgörande betydelse är fel. Det handlar om att välja mellan två dåliga alternativ och rent av det så att ett och annat talar för anslutning till EMU. Euron är en mera likvid valuta än kronan och jag tror att en anslutning till EMU skulle ge Sverige en mera realistisk real växelkurs.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?