onsdag, augusti 01, 2007

 

Mac-roekonomi augusti 2007


Priset på en Big Mac i några olika länder:
Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,41
Finland: €3,75
Danmark: dkr. 29,75
Sverige: 33,-/35,-
Norge: nkr. 40,-
Valutakurser:
£1=13,69 kr.
€1=9,24 kr.
$1=6,76 kr.
1 dkr.=1,24 kr.
1 nkr.=1,15 kr.
Utländska priser i kronor:
Storbritannien: 27,24 kr.
Tyskland: 28,64 kr.
USA: 23,05 kr.
Finland: 34,65 kr.
Danmark: 36,89 kr.
Norge: 46,- kr.
Utländska priser i procent av det svenska priset*:
Storbritannien: 80,1%
Tyskland: 84,2%
USA: 67,8%
Finland: 101,9%
Danmark: 108,5%
Norge: 135,3%
*Jag räknar ut det svenska priset genom att addera de två prisuppgifterna för att sedan dividera summan med två.
Kommentar:
Man kan iaktta att den amerikanska dollarn förstärkts sedan föregående månads statistik. Detta beror med största sannolikhet på att The Economist under den gångna månaden daterat upp Big Mac-statistiken och att jag av det skälet nu anger ett högre amerikanskt pris. Vad gäller övriga länder gör jag egna efterforskningar, som dateras upp varje månad, men vad gäller USA nöjer jag mig med att publicera den "färskaste" uppgiften från The Economist. Av det skälet är det sannolikt att föregående månads uppgifter rörande USA anger ett lägre pris än vad som verkligen var fallet och på grund av att uppgifterna nu daterats upp ser det ut som om dollarn förstärkts i reala termer.
I övrigt kan man konstatera att kronan förstärkts i reala termer gentemot samtliga andra valutor. Kronan har alltså apprecierat i reala termer. Detta är en katastrof och jag menar att Riksbanken nu måste se till att höja sina styrräntor så att det uppstår en rädsla för att Riksbanken skall komma att sänka räntorna. I så fall kommer kronans reala kurs att falla och sysselsättningen att öka. Dessutom bevisar det faktum att en Big Mac nu kostar tydligt mer än den gjorde för ett år sedan att likviditeten i Sverige är excessiv. Riksbanken måste nu se till att penningutbudet förknappas så till den grad att en Big Mac kommer att kosta mindre än den gjorde för ett år sedan. I så fall uppstår nämligen ett utrymme för sänkta styrräntor.
Mitt förslag är att Riksbanken avhåller ett penningpolitiskt möte per månad. Det första som kontrolleras är hur mycket en Big Mac nu kostar och det andra som kontrolleras är hur mycket den kostade för ett år sedan. Är priset i år identiskt med priset för ett år sedan höjs styrräntorna med 25 punkter. Detta betecknar jag som "försiktig deflationspolitik". Skulle det visa sig att priset är högre än det var för ett år sedan, höjs styrräntorna med 75 punkter. Detta betecknar jag som resolut deflationspolitik. Visar det sig emellertid att priset är lägre än det var för ett år sedan, sänks styrräntorna med 50 punkter. Detta betecknar jag som resolut reflationspolitik.
Ett intressant förhållande är att priset faktiskt sänktes hösten 2006 och att det under hösten 2006 fram till vårvintern 2007 faktiskt var lägre än det var för ett år tidigare. Riksbanken hade då alltså bort sänka styrräntorna tydligt. Nu är situationen dessvärre en helt annan. Mc Donalds i egen regi bedrivna restauranger höjde priset från 32,- till 33,- tidigt i våras och samma sak gäller den franchisetagare jag följer. Under sommaren har dessutom den franchisetagare jag följer höjt priset till 35,-. Om det inte kommer någon sänkning under hösten kommer alltså en Big Mac under hösten att kosta nästan 10% mer än den gjorde för ett år sedan. Detta är givetvis oacceptabelt.
Vad gäller diskussionerna om hur dollarkursen kommer att utvecklas under hösten vill jag ge följande bidrag. Jag tror att om Federal Reserve bank lyckas skingra osäkerheten kommer dollarn att stärkas. Kvarstår däremot oron över "sura lån" kommer dollarn att vara fortsatt svag. Här är det nämligen så att den finansiellla instabiliteten medför en risk för att Federal Reserve Bank skall komma att öppna penningkranarna och denna rädsla gör att man flyr dollarn. Om USA emellertid lyckas etablera förnyat förtroende för sitt finansiella system och får kontroll över inflationen kan dollarn bli en kursraket. Dollarn är nämligen mycket lågt värderad och har därför en stor potential att stiga. Det bör observeras att en Big Mac tycks bli stadigt dyrare räknat i US-dollar på den inhemska marknaden.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?