fredag, augusti 31, 2007

 

Plattskatt nu!

Enligt Svenska Dagbladets nätutgåva kommer statens finanser under innevarande budgetår att uppvisa ett överskott om hela 93 miljarder kronor. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/nyheter/did_16957687.asp

Jag har tidigare föreslagit att Sverige borde införa "svensk plattskatt". Förslaget går ut på att reformera det svenska skattesystemet på ett sådant sätt att det bygger på samma princip som det man har i Hong Kong med det viktiga undantaget att den svenska versionen skulle inkludera arbetsgivaravgifter och moms på ungefär samma nivå som idag. Vi har ju ett mera ambitiöst välfärdssystem än Hong Kong och alltså behöver staten större intäkter.

Däremot skulle den statliga inkomstskatten, liksom kapitalbeskattningen och kupongskatten slopas och inte ersättas med någonting. Kostnaden för detta uppgår till cirka 90 miljarder kronor brutto. Då bör man samtidigt ha i minnet att lägre skatter ger större disponibla inkomster och att större disponibla inkomster ger större momsintäkter. Alltså blir det verkliga skattebortfallet mindre. Dessutom kommer tillväxten att ta ytterligare fart med den påföljden att alla hjul rullar snabbare med positiva effekter för statskassan.

Den verkliga kostnaden skulle alltså vara på sin höjd 75 miljarder kronor, vilket betyder att det skulle finnas ett utrymme om 15 miljarder kronor för andra skattelättnader. Jag föreslår att man ruvar på dessa pengar några år, men att man 2010 sänker momsen i syfte att försvåra en socialdemokratisk valseger. Lägre moms gynnar nämligen fattig som rik, medan plattskattereformen främst skulle gynna aktieägare och höginkomsttagare. Detta kan förorsaka känslor av avundsjuka bland mindre bemedlade, men en lägre moms gynnar framför allt dem med lägre inkomster.

Vad gäller momsen är det dessutom så att en lägre moms skulle ge mindre import av begagnade bilar med den påföljden att momsintäkterna rent av skulle öka till följd av en sänkt moms. Med tiden kanske Sverige skulle kunna komma ned till 15% moms och i så fall skulle vi med tiden kunna exportera enorma mängder begagnade bilar, för vilka moms erlagts i Sverige. Luxemburg tjänar astronomiska belopp på detta sätt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?