torsdag, augusti 02, 2007

 

Är detta hets mot folkgrupp?

Jag är åtminstone mycket tveksam till så kallad hetslagstiftning. Hetslagstiftning går bland annat ut på att det är straffbelagt att göra gällande att ziegenare är särskilt tjuvaktiga. Observera här att jag inte gör gällande att ziegenare är mera tjuvaktiga än andra.

Så här heter det i brottsbalken 16 kap 8 §:

"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."

Så här skriver emellertid två kriminalvårdschefer samt en inom kriminalvården verksam psykiater:

"I grupperna får de också arbeta med att en sund sexualitet förknippas med en relation i stället för ­ensamhetskänslan och frustrationen med en porrtidning. Sexualiteten blir då i stället ett sätt att uppnå en trygg och intim kärleksrelation."

Jag menar att man utifrån lagens bokstav kan dra den slutsatsen att det nyss citerade är ett exempel på hets mot folkgrupp eller annan sådan grupp. Om det är förbjudet att uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på sexuell läggning måste detta rimligen betyda att man genom att hävda att "en sund sexualitet förknippas med en relation" gör sig skyldig till hets mot "annan sådan grupp" om man under "annan sådan grupp" förstår den grupp av män som är ovilliga att genomföra samlag med sin hustru, men väldigt gärna har samlag med okända kvinnor.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16490267.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?