torsdag, augusti 09, 2007

 

Riksdagsvalet 2010


Efter riksdagsvalen 1998 och 2002 hade faktiskt en borgerlig regering kunnat bildas, givet att man till de borgerliga hade räknat miljöpartiet. Ser man vänsterpartiet och socialdemokraterna som ett block har detta block faktiskt förlorat de tre senaste valen. Endast i valet 1994 har det socialistiska/socialdemokratiska blocket haft egen majoritet och med tanke på att den socialdemokratiska segern i valet 1994 följde på att en borgerlig regering hade tvingats ro Sverige genom den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet, är det inte sannolikt att de borgerliga i valet 2010 kommer att göra så dåligt i från sig att det "röda" blocket vinner egen majoritet. De goda tiderna kommer att medföra att de borgerliga kommer att klara sig hyfsat i valet 2010. Däremot är det fullständigt orealistiskt att tänka sig att den borgerliga majoriteten skall stå sig genom valet 2010.
Summan av kardemumman är att den som lyckas komma överens med miljöpartiet kommer att regera Sverige under perioden 2010 till 2014.
Då bör givetvis de borgerliga ställa sig frågan om det är värt att riskera den trovärdighet som följer av att de borgerliga kan ses som en garant för att slippa de gröna khmererna i maktens boningar, eller om man skall se till hur mycket en samverkan med miljöpartiet måste förändra den faktiska politiken till det sämre. Jag tror inte att en samverkan med miljöpartiet nödvändigtvis skulle behöva förändra den faktiska politiken så värst mycket till det sämre. Huvuddelen av en väsentligt bättre ekonomisk politik kan faktiskt överleva en samverkan med miljöpartiet. Det är mycket angeläget att hålla socialdemokraterna borta från makten av det skälet att socialdemokratins livsluft är makten. Dessutom kommer de borgerliga under perioden att kunna stärka sitt grepp över Riksbanken.
Samtidigt bör man ha fullständigt klart för sig att det är betydligt mera sannolikt att miljöpartiet vill samverka med socialdemokraterna och att det av det skälet är ytterst osannolikt att de borgerliga skall kunna klamra sig kvar vid regeringsmakten efter valet 2010.
Enligt min mening bör dock Fredrik Reinfeldt, efter förlustvalet 2010, göra en mycket generös invit till miljöpartiet. Inviten skall inkludera ministerposter. Detta skulle nämligen tvinga Mona Sahlin att ge miljöpartiet ministerposter och en socialdemokratisk regering med ministrar från miljöpartiet måste rimligen också inkludera ministrar från vänsterpartiet.
Och att, i valet 2014, besegra en socialdemokratisk regering som innefattar Lasse Lenin et consortes torde vara en bagatell. Däremot är det långt ifrån säkert att socialdemokraterna kommer att kunna besegra en borgerlig regering i samverkan med miljöpartiet i valet 2014. Oavsett hur man ser det måste Fredrik Reinfeldt göra ett flott erbjudande till miljöpartiet för att på så sätt tvinga Mona Sahlin att vara lika generös. Detta skulle nämligen vara mera kostsamt för socialdemokraterna än för de borgerliga.
Vad det anbelangar tror jag att de goda tiderna redan medfört att Sverigedemokraternas medvind har mojnat, även om de säkerligen kommer att röra sig periodvis uppåt i opinionsundersökningarna. Att förutspå valutgången 2010 framstår faktiskt som enkelt och för att prognosen skall slå fel krävs förmodligen att något omvälvande händer.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?