tisdag, september 11, 2007

 

Big Mac-museum i USA

Enligt Svenska Dagbladet har nu ett särskilt Big Mac-museum öppnats. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/konsumentvaror/did_17053879.asp

Ganska intressant är att läsa om hur många Big Mac som säljs varje år. Detta bekräftar min tes att Big Mac är en produkt med stor omsättning och att den bland annat av det skälet på ett sensibelt och precist sätt avspeglar inflationstakten.

Däremot står i artikeln att priset i nu är $2,69. Denna uppgift är med största säkerhet inte korrekt om uppgiften avser USA. Enligt The Economist kostar en Big Mac nu i genomsnitt $3,41 i USA och enligt The Economist måste man gå tillbaka till 2003 för att hitta en amerikansk Big Mac i trakterna kring $2,70. Jag betvivlar att The Economist år efter år kunnat publicera felaktiga uppgifter utan att detta uppmärksammats. Mera sannolikt är att uppgiften i Svenska Dagbladet är inkorrekt åtminstone med avseende på USA.

Här i Vårgårda tar den lokale franchisetagaren 35,- kr. för en Big Mac utan tillbehör, men i de restauranger som drivs av McDonald's i egen regi är priset 33,- kr. Observera att den uppgift om pris från en franchisetagare jag publicerar inte är McDonald's i Vårgårda. Däremot har den restauarang jag följer hitintills alltid haft samma priser som McDonald's i Vårgårda.

Däremot är det faktiskt inte så att alla franchisetagare alltid håller samma priser. De brukar röra sig i spannet +/- 10% i förhållande till de restauranger som drivs av McDonald's i egen regi och jag har exempelvis observerat att McDonald's i Borås för några år sedan krävde 34,- kr. för en Big Mac, för att hösten 2006 sänka till 32,- kr. Jag har inte varit i Borås på sistone och vet därför inte hur högt priset nu är, men jag ser inga indicier på prissamordning franchisetagarna emellan. Å andra sidan tror jag inte på tesen om perfekt konkurrens så det spelar egentligen ingen större roll.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?