lördag, september 01, 2007

 

Bör Sverige tillhöra tullunionen?Enligt Svenska Dagbladet säger Moderata Ungdomsförbundet nu nej till fullt svenskt deltagande i EU:s valutaunion. Läs mer på följande länk.


http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16978323.asp


Jag känner mig något kluven inför kritiken av valutaunionen av det skälet att jag helst vill se en värld helt utan växelkursrörelser, men å andra sidan är jag som anhängare av guldmyntfoten naturligtvis motståndare till att Sverige skall byta en osund valuta mot en annan. Det skulle vara förenat med en viss vinst att tillse att kronans växelkursrörelser gentemot mot vår största handelspartners valuta upphörde genom att kronan ersattes av euron, men om Sveriges Riksbank bedriver en mera konsekvent antiinflationslinje kan de uteblivna vinsterna av uteblivna växelkursrörelser vägas upp av vinsterna med en mera stabil valuta. Sveriges Riksbank har faktiskt ännu inte behövt bevilja så mycket som ett enda öre i nödlån till svenska banker, medan ECB gett stora nödlån till olika banker i euroområdet. Detta talar för att vi inte borde ersätta kronan med den svaga inflationseuron.


Samtidigt anser jag att Moderata Ungdomsförbundets ställningstagande är aningen märkligt utifrån en marknadsliberal ståndpunkt av det skälet att Moderata Ungdomsförbundet inte uttalar sig till förmån för ståndpunkten att Sverige borde lämna tullunionen. EU upprätthåller enorma skyddstullar gentemot världen utanför EU och kvoterar dessutom de enskilda medlemsstaternas produktion av vissa jordbruksvaror. Kvoteringen av produktionen av jordbruksvaror är en mycket allvarlig inskränkning av principen om en fri marknad. Om man tänker sig en värld där inga tullar funnes, men världens länder tilldelades kvoter som bestämde hur mycket de finge producera av olika jordbruksvaror skulle detta faktiskt vara betydligt värre än om alla länder inte kvoterade produktionen, men belade importen med olika tullar.


Nya Zeeland skulle tilldelas en mjölkkvot så att deras mjölkproduktion inte tillätes konkurrera med nordeuropeisk mjölkproduktion och Brasilien skulle tilldelas en sockerkvot så att inte brasilianskt rörsocker tillätes konkurrera med nordeuropeiskt socker härstamamnde från sockerbetor. Vore det då inte bättre med vissa tullar, men i gengäld okvoterad produktion i de länder där förutsättningarna för jordbruk är de bästa? Mitt svar är att en värld med tullar är en bättre värld än en värld med nationella produktionskvoter bestämda ev en global myndighet. Samtidigt vill jag förstås i första hand se en värld helt utan kvoter och tullar.


Jag tycker att Moderata Ungdomsförbundet bör ta ytterligare ett steg och förorda svenskt EU-utträde så länge EU upprätthåller antingen produktionskvoter och/eller skyddstullar. Skulle resultatet av en sådan ståndpunkt bli att man lyckades slopa kvoterna inom EU, men att tullarna blev kvar och Sverige kvarstode som EU-medlem vore likväl mycket vunnet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?