tisdag, september 18, 2007

 

Brasklapp

I en text igår försvarade jag Microsofts rätt att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden efter eget skön. I korthet gick min argumentation ut på att alla företag vill nå en dominerande ställning på marknaden och om man bestraffar dem som lyckats nå dithän, skapar man en god anledning för mindre företag att inte sträva efter en ökande marknadsandel.

Dessutom menar jag att ett företag med ett defactomonopol kommer att förlora detta om företaget på ett allvarligt sätt missbrukar den dominerande ställningen på marknaden. Jag vill också göra helt klart att jag är helt på det klara med att ett företag med dominerande ställning på marknaden i någon mening har en något större spelrum än ett mindre företag som konkurrerar med en dominant aktör. Troligen är det svårt eller omöjligt för Max Hamburgerrestauranger att höja priserna, om inte McDonald's strax dessförinnan höjt priserna. Dominanten är John och de mindre företagen "följer John".

Samtidigt vill jag lägga in en liten brasklapp i resonemanget kring Microsoft. Man kan nämligen tänka sig att Microsoft i antingen mindre eller betydande utsträckning byggt upp sin ställning på marknaden inte genom att vara överlägset bäst för konsumenterna utan genom att ha skickliga advokater och på ett skickligt sätt utnyttja patenträtten.

Jag känner till argumenten för patenträtt och tänker här inte närmre gå in på varför jag ställer mig frågande till dessa argument mer än i ett avseende. Patent kan ses som ett ingrepp i den fria marknadens funktion därigenom att den som äger ett patent har en lagligt skyddad ensamrätt på att dra ekonomisk nytta av en viss uppfinning. Patent begränsar alltså konkurrensen på ett onaturligt sätt. Att hemlighålla vissa metoder och uppfinningar är visserligen i någon mening likvärdigt, men man kan inte med bibehållen respekt för människans naturliga rätt och frihet tvinga någon att avslöja en hemlighet.

Att förbjuda andra att använda sig av en viss metod eller lösning, därför att någon lyckats patentera denna, är oförenligt med tanken på respekt för människans naturliga rätt och frihet. Att kopiera bästa kända metod är ju egentligen en självklarhet.

Comments:
Vad är naturligt? Det som KÄNNS rätt? ;-)
 
Ja, jag tycker att man ibland får förlita sig på en känsla av vad som känns rätt och rimligt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?