fredag, september 21, 2007

 

Dollarmiljonär?


Den ovan avbildade mannen är chef för Federal Reserve Bank, eller USA:s sedel- och centralbank och heter Ben Bernanke. Jag tillhör inte hans beundrare.
Icke desto mindre finns det en intressant aspekt på denne man och den amerikanska penningpolitiken. Det kommer troligen inte att vara särskilt svårt att bli dollarmiljonär i framtiden.
Jag vet att det enligt Bibeln är åtminstone svårt för en rik man att komma till Paradiset. Detta känns väldigt jobbigt för mig, eftersom ett av mina största intressen är aktier och aktieaffärer. Givetvis är ett av de ting som gör aktier intressanta det förhållandet att man kan tjäna väldigt mycket pengar på aktier. Jag har tjänat en hel del på mina aktieaffärer och vid ett senare tillfälle tänkte jag eventuellt dela med mig av min metodik för att göra aktieaffärer. Sådant är ju ett intressant och bra ämne för en blogg.
Med tanke på vad som står i Bibeln om de stora andliga farorna med pekuniär rikedom är det min avsikt att med min i framtiden förhoppningsvis gigantiska förmögenhet bekosta bygget av en Ortodox Kyrka. På så sätt hoppas jag att ha reducerat min förmögenhet till noll innan jag dör i syfte dels att dö fattig och dels i syfte att inför Gud skaffa mig en ursäkt för mitt enorma intresse för att tjäna pengar. Ändamålet att med dessa pengar bekosta ett kyrkbygge kanske kan ursäkta min girighet.
Oavsett hur det går med mina planer på att tjäna pengar och bekosta ett kyrkbygge skall det bli intressant att se om min första miljon blir i dollar eller kronor, eller om det inte blir någon alls. Såsom Federal Reserve Bank sköts, framstår det inte som uteslutet att det kommer att gå snabbare att skrapa ihop en miljon dollar än en miljon kronor.
Hela resonemanget förutsätter givetvis att världen kommer att äga fortsatt bestånd.

Comments:
Flavian, du får konvertera till protestantismen. Då kan du ägna dig åt aktieaffärer med gott samvete.

http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=31200
 
Jag blir aldrig protestant. Och under de f�ruts�ttningar jag angett tror jag mig ha funnit en v�g d�r jag med gott samvete kan tj�na massor av pengar.
 
Vill bara tillägga att länken jag postade talar om Max Weber och protestantismen först i näst sista stycket. Skall man tro Weber så är det inte läge att gå bakom knuten den närmaste tiden. Börsens utveckling vittnar om det öde som väntar. Detta kan dock tjäna som förklaring varför så många kändisar valde att gå hädan i början av sommaren. Povel Ramel, Ingmar Bergman och Git Gay visste vad de gjorde. Börsen stod på topp.
 
Jag fattar inte vad du menar.
 
Webers teori var att protestanter i allmänhet och kalvinister i synnerhet var produktiva tack vare att de såg framgång i detta livet som ett tecken på vad som väntade dem efter döden. De var visserligen fatalister men gjorde allt för att prognoserna skulle bli goda. ;-)
 
Oj, det där var många knepiga frågor på en gång.

Det som döljer sig här är nog predestinationsläran; en lära som Ortodoxien förkastar som en grov heresi.

Gud är människoälskande och god och vill att alla människor skall bli frälsta. Helvetet finns därför att en Gud som inte bestraffar det onda inte är en god Gud.

Och om de som kallas onda visar ånger och botfärdighet är de ju egentligen inte onda.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?