måndag, september 17, 2007

 

Företag är till för att göra sina ägare rika

Jag är mycket upprörd, om än inte särskilt förvånad, över EG-domstolens dom mot Microsoft. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_17096604.asp

Jag menar att ett företag givetvis bör ha rätten att inom vissa ramar försöka begränsa konkurrensen. Jag frågade en gång ett företag i databranschen om de vill åta sig ett uppdrag, men de svarade att de hade ett samarbete med ett annat företag och de två företagen hade en överenskommelse om att det företag jag inte hade vänt mig till skulle ta hand om den typen av uppdrag.

Andra företag försöker binda sina kunder till sig genom att avtala om en viss uppsägningstid. Somliga korvkiosker har ett speciellt och hemligt recept på potatismos och syftet är givetvis att skaffa sig en trogen kundkrets som är hänvisad till just den korvkiosken om de vill ha mos med just den smaken. McDonald's avslöjar inte sammansättningen på den sås som ingår i en Big Mac och receptet på Coca Cola är hemligt. I den meningen har Coca Cola Company monopol på att förse marknaden med Coca Cola.

Många biltillverkare kräver att man regelbundet skall lämna sin bil på service på en auktoriserad märkesverkstad för att garantin skall gälla. Exemplen på hur man försöker komma undan konkurrensen är i legio och ett fullständigt naturligt inslag i ett kapitalistiskt samhälle.

I konsekvens med den nu aktuella domen tycker jag att EU-kommissionen nu skall ålägga Oves Korvkiosk i Sävedalen att äntligen avslöja hur de bär sig åt när de gör sitt väldigt speciella mos. Oves Korvkiosk dominerar nämligen helt marknaden för Oves mos och har alltså en mera dominerande ställning på sin marknad än Microsoft har på sin marknad. Vidare bör givetvis Oves Korvkiosk tvingas sälja korv utan mos, så att konkurrenterna får en rimlig chans att komma in på marknaden för potatismos i Sävedalen. Kommissionen bör också ålägga McDonalds att avslöja exakt vilken sammansättning den sås som finns på en Big Mac har och de bör också åläggas att erbjuda hamburgaren helt utan sås och åläggas att i sina egna restauranger låta andra producenter av sås erbjuda alternativ till McDonald's egen sås.

Coca Cola Company skall givetvis också åläggas att leverera tombuteljer som konkurrenterna kan fylla med prisvärda och intressanta alternativ till Coca Cola.

Allvarligt talar menar jag dock att det inträffade visar på att EU-kommissionen har en fruktansvärt skev bild av vad som är det kapitalistiska systemets drivfjädrar. Drivfjädern är att tjäna pengar och ett företag som inte erbjuder sina kunder valuta för pengarna, kommer inte att tjäna några pengar. För att denna enkla princip skall fungera krävs inte en enda spaltmillimeter lagtext, utan det krävs endast att man lämnar näringslivet i fred.

Microsofts dominerande ställning på marknaden beror inte på något annat än att Microsoft erbjuder sina kunder något kunderna uppfattar att det finns en anledning att betala för. Att ett företag, med mycket stor marknadsandel, har ett något större manöverutrymme än ett företag med mindre marknadsandel må vara sant, men för det första är en viktig drivfjäder för alla företag drömmen att nå en dominerande ställning. För det andra kommer ett företag som allvarligt missbrukar sin dominerande ställning ovillkorligen mista sin dominerande ställning.

Summan av kardemumman är att om Microsoft om 100 år fortfarande har en marknadsandel på 95%, utan klåfingriga EU-byråkrater, kan man vara helt säker på att Microsoft under tidsperioden varit ett företag som inte allvarligt missbrukat sin dominerande ställning.

En misstanke som inte släpper mig är att vad det i själva verket handlar om är att fjättra ett företag med överlägsen konkurrenskraft i syfte att befrämja europeiska företag i samma bransch och att de så kallade konkurrensbefrämjande åtgärderna i själva verket inte är något annat än ren protektionism. En röd tråd i EU:s arbete är nämligen att alltid sätta de europeiska företagens intressen i första rummet.

Och om inte är det alltid så att det inte finns någon motsättning mellan konsumenternas och konkurrenskraftiga företags ekonomiska intressen.

Comments:
Jag håller inte med dig alls. Microsoft har ett skadligt monopol som kostar samhället oerhört mycket båda i för höga kostnader och hämmad utveckling.

Själv bytte jag till att använda Linux för några månader sedan. Jag har försökt tidigare, men det är fortfarande så att det inträffar att jag behöver använda Windows. Anledningen till att jag bytte nu och inte tidigare är helt enkelt att de lyckats göra NTFS fungerande under Linux så att jag kan läsa och skriva till och från hårddiskar som även används av Windows. Det är det enda som hindrat mig. Jag har absolut inte använt windows för att jag är nöjd med det. Att använda Windows var för mig lika mycket ett val som det idag är att välja från vilket företag man ska köpa sitt vin från i Sverige...

Stabiliteten i Windows är dålig, säkerheten är urusel. Är man inte väldigt försiktig riskerar man hela tiden att få virus och spyware. Utvecklingstakten är väldigt långsam och vad jag kan se står de inte för någon innovation längre, utan kopierar helt enkelt andra lösningar. Det de lyckats bra med är att göra det väldigt, väldigt svårt att byta från Windows, så länge de flesta andra använder det.

Monopol är skadliga, och Microsoft är inte jämförbart med en korvkiosk eftersom det är nära nog ett världsmonopol och inte ett jättelokalt monopol som i ditt exempel.

Bilindustrin är inte heller jämförbar. Det är inte så att det är ett problem för dig att använda din bil om det är så att dina vänner kör Volvo och du kör SAAB. Det är mer jämförbart med om Volvo skulle köpa mer än halva vägnätet i Sverige och bara tillåta Volvobilar på dessa... Hemska tanke!

Det finns goda anledningar att bekämpa Microsofts dominans på samma sätt som man gjorde med Rockefellers i början av seklet. Att inte USA redan har gjort det med de lagar som finns tycker jag bara tyder på att de inte har ett välfungerande rättssystem.
 
Först skriver du att Microsoft har monopol och sedan att du bytt till Linux. Går detta ihop?

Om Volvo ägde det svenska vägnätet och förbjöd folk att köra annat än Volvo på det av Volvo ägda vägnätet, är detta i sin ordning.

Du bestämmer vem som har rätt att fisa i din lägenhet och jag i min.

Om Microsofts system är så dåliga som du säger och dessutom fortsätter att vara det, kommer Microsoft att förlora sin dominerande ställning på marknaden.

Lyckas ett företag bygga upp ett defacto-monopol så lyckas de och om inte så misslyckas de.
 
Kan bara instämma med Flavian. Konsumenterna kommer hålla Microsoft på mattan. Börjar företaget missköta sig så kommer alternativ att uppstå. Den snabba utvecklingen av mobiltelefoni i Sverige missgynnades inte direkt av att ett gammalt statligt bolag satt på alla kopparledningar.

Svenska konkurrensverkets underkännande av SF:s och Sandrews samgående var skrattretande. Skulle en biobiljett efter samgåendet kostat 1000 kr? Som att inte biografer hade någon konkurrens. Nu får biobesökarna betala för att de båda företagen har varsin administration.

På ett område går det att ha större förståelse för konkurrenslagstiftning, nämligen de marknader som reglerats sönder så att de inte längre utgör någon marknad. Energiproduktion är ett exempel.
 
Visst är det så att kunderna nu tvingas betala för att de två företagen har varsin istället för en administration.

Samtidigt skulle jag vilja lägga in en liten brasklapp till min egen text. Det kan vara så att Microsofts starka ställning bygger på att de äger olika patent.

Jag är böjd att anse att patent inte bör förekomma i ett verkligt fritt samhälle. Om däremot ett företag på en verkligt fri marknad lyckas bygga upp en marknadsandel på 95% eller rent av 100%, betyder detta inget annat än att företaget är oslagbart välorganiserat och effektivt.
 
Jag vågar påstå att patent inte varit avgörande för MS position. Utan upphovsrätt hade det varit svårare. Och utan varumärkesskydd hade man ju inte vetat vilket Microsoft man hade att göra med.

Diskussionen om intellektuell äganderätt kan vi ta en annan gång.
 
Ok, jag tror dig. Observera dock att jag inte sagt att jag är 100% emot immaterialrätt.

Däremot anser jag nog att dagens patenträtt är felaktig.

Givetvis finns en poäng i att inte vem som helst får använda sig av ett visst varumärke. Det är ju inte konstigare än att det bara kan finnas en websida med en och samma adress.

Och visst bör ett företag/en enskild ha rätt att stämma någon som inte följer ett visst avtal. Avtalet kan exempelvis stipulera att köparen inte får göra ett visst material tillgängligt för kopiering.

Men, som sagt, jag är tveksam til patent. Du får gärna, vid lämpligt tillfälle, försöka övertyga mig om jag har fel.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?