onsdag, september 12, 2007

 

Genomskinligt

Enligt min mening gör följande uttalande från Mr. and Mrs. McCann det tämligen uppenbart vad som hänt. De säger följande till den portugisiska polisen.

"Find the body and prove we killed her."

Man behöver inte ha akademisk examen för att tänka tanken att Mr. och Mrs. McCann är helt säkra på att polisen aldrig kommer att finna liket och att de av detta skäl tror sig vara säkra på att inte kunna bli dömda för något alls. Anledningen till att de känner sig så säkra är med största sannolkhet att de vet vad som hänt med liket och var det finns. Kanske är liket så omsorgsfullt destruerat att det är meningslöst att leta efter det.

Ett tänkbart scenario är att de kommer att bli frikända på grund av otillräckliga bevis, men att det likväl kommer att bli fullständigt uppenbart att Madeleine antingen avsiktligt eller oavsiktligt dödats av sina föräldrar. I så fall kommer Mr. och Mrs. McCanns fortsatta liv att snarast bli värre utanför fängelse.

Å andra sidan tycker jag att uttalandet andas en så total cynism att jag tenderar att tro att de avsiktligt dödat flickan. Ett tänkbart motiv är att Mr. McCann måhända endast är den verklige fadern till tvillingarna därför att något gick fel då vid det tillfälle Mrs. McCann blev gravid medelst provrörsbefruktning. I så fall är det fullt tänkbart att de velat döda barnet som någon annan av misstag blev far till.

Jag tror att föräldrarna dödat Madeleine till dess motsatsen bevisats och känner mig helt förvissad om att aldrig bli överbevisad.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?