måndag, september 10, 2007

 

Glödhet bomarknad TROTS höjda styrräntor?

Enligt Svenska Dagbladet är bomarknaden för tillfället "glödhet". Glödhet betyder i sammanhanget att priserna är stigande och att det är lätt att sälja. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/bostadsmarknaden/did_17047890.asp

Visserligen kan det under omständigheter vara så att ett fallande penningvärde utlöser spekulativa köp. Pengars vars värde hela tiden minskar vill ingen ha och därför köper man vad man kan komma över.

Samtidigt kan det faktiskt också vara så att Riksbankens styrräntehöjningar bidrar till att fastighetspriserna stiger. Om styrräntan höjs kan detta medföra större förtroende för det framtida penningvärdet med den påföljden att penningutlånare nöjer sig med en lägre räntesats med den påföljden att minskade lånekostnader driver upp priserna på exempelvis fastigheter. Med tanke på att marknadsräntorna föll i fredags sedan Riksbankens beslut att höja styrräntorna är faktiskt slutsatsen inte särskilt vågad.

Jag tror att det finns en sådan komponent i den nuvarande högkonjunkturen på bomarknaden. Ju mer Riksbanken höjer styrräntorna, desto starkare kommer denna tendens att bli. Däremot kan styrräntehöjningarna drivas alltför långt med den påföljden att Sverige drivs in i en finansiell kontraktion. Ett sådant tillstånd är emellertid fortfarande mycket avlägset, vilket man med lätthet kan fastslå genom att jämföra de mac-roekonomiska uppgifter jag publicerade i september 2006 med dem jag publicerat under september månad innevarande år.

Betyder detta att Riksbanken borde slå av på styrräntehöjningarna i avsikt att dämpa prisstegringarna på fastighetsmarknaden? Svaret är absolut nej. Riksbankens styrräntehöjningar kommer nämligen att på det hela taget stärka kronans köpkraft. Och att säkra kronans köpkraft är tillsammans med att understödja de finansiella systemens stabilitet Riksbankens makroekonomiska huvuduppgifter.

Stabilt penningvärde är en grundförutsättning för viljan att bevilja lån till låga räntor och låga lånekostnader driver i sin tur temporärt upp priserna på vissa typer av tillgångar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?