måndag, september 24, 2007

 

Heja Norge!

Enligt Svenska Dagbladet säger nu en starkt ökande majoritet av norrmännen nej till norskt EU-medlemskap. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_17146719.asp

Jag lyckönskar de kloka norrmännen. Det enda vettiga skälet för norskt EU-medlemskap är att maten skulle bli billigare, men detta kan Norge lika gärna uppnå med hjälp av annan och mindre protektionistisk jordbrukspolitik. Och vill norrmännen skydda sitt jordbruk skall detta givetvis stå dem fritt. EU gör samma sak.

Att Norge skall gå med i EU är, enligt min mening, faktiskt mindre sannolikt än att Sverige lämnar EU. Å andra sidan är detta också mycket osannolikt, men eftersom det rent objektivt och nyktert betraktat bara finns några få skäl att tillhöra EU och en hel rad tunga skäl att inte göra det, tror jag att debatten om ett svenskt utträde i framtiden kommer att föras även inom de borgerliga partierna. Inom moderata samlingspartiet håller den starkt EU-vänliga linjen på att bytas mot en betydligt mera skeptisk hållning. Med lite bättre folkbildning om vad ett utträde verkligen medför och framför allt vad det inte innebär, kan diskussionen snart gå dithän att utträdesalternativet diskuteras alltmer. Belgien diskuterar en skilsmässa mellan flamländare och valloner och varför skall då inte Sverige kunna diskutera en skilsmässa från EU?

Med tanke på att moderata ungdomsförbundet nu tagit ställning mot EMU, har man lyckligtvis drivit frågan dithän att miljöpartiet måste driva utträde för att ha en annan inställning än moderata ungdomsförbundet.

Comments:
Norge är isolerade valjägare. Dom vill dom hellre låsa in sig själva i ett rum får dom väll göra det men kom inte och säg att dom är smarta.
 
Norge kommer troligen aldrig att gå med i EU och att påstå att man vinner frihet som medlem i den protektionistiska tullunionen EU är enligt min mening felaktigt.
 
EU:s nya konstitution som tar ifrån medlemsländerna suveräniteten diskuteras också i Norge. Det är inte heller okänt att Europa ska fusionera med Nordafrika från och med år 2010, enligt den så kallade Barcelonaprocessen. Fri rörlighet över gränserna om drygt två år, minst 20 miljoner invandrare väntas. Sådana besked skapar naturligtvis skepsis mot EU med tanke på Norges redan stora problem med den muslimska massinvandringen.
 
Oavsett vilka skäl som ligger bakom tycker jag att det är bra att norrmännen säger nej och visar oss dumma svenskar att man lever väl utanför EU.
 
Flavian!

Jag har fortsatt "banandebatten" som du började på
Krassman-In Your Face blog.
 
Jag ber att få tacka professor Pelotard för det välkomna eldunderstödet i kriget mot EU-anhängarna.

Givetvis skall ovanstående förstås bildligt. Professor Pelotards inlägg i nu aktuell fråga var enligt min mening mycket upplysningsrika och klarläggande.

För att åter använda bildligt språk kan man säga att professor Pelotard lyckats få Krassman att "stå med rumpan bar".

Tack, bäste professor Pelotard!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?