torsdag, september 20, 2007

 

Märkligt resonemang

Enligt vad jag förstått vill regeringen, genom att inskränka avtalsfriheten, göra det omöjligt att genom avtal förhandla sig till bättre sjuklönevillkor.

Regeringen försvarar sitt förslag om att ingen ska få mer än 75 procent i ersättning, allt för att det ska bli mer lönsamt att arbeta.

Utifrån samma princip borde man dessutom förbjuda folk att pensionsspara. En fattig åldring kanske tar ett jobb som en med god pension ratar. Man borde dessutom återinföra förmögenhetsskatten, eftersom folk med stora aktieförmögenheter förmodligen är mindre benägna att ta jobb med dåliga anställningsvillkor än folk utan sådana tillgångar. Kanske borde man också överväga ett tak för vilka timlöner man får förhandla fram i syfte att få folk att gå upp i arbetstid.

Naturligtvis är föregående stycke inte allvarligt menat, men jag tror det framgår hur illa jag tycker om förslaget. Arbetstagare och arbetsgivare skall givetvis vara fria att förhandla fram vilka villkor som helst. Att avgöra vad som är rimliga avtalsvillkor kan endast i vissa enstaka undantagssituationer vara statens uppgift och det här fallet kommer inte ens i närheten av ett sådant undantagsfall.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?