onsdag, september 19, 2007

 

Skrota kd!


Att politiker inte håller sina löften är visserligen inget nytt. Däremot anser jag att parti som hänvisar till kristendomen och indirekt till Jesus Kristus absolut måste se till att utfärdade löften omsätts i verkliga beslut. Annars smädar man ju Jesus Kristus, som säger sig vara vägen sanningen och livet.
Kristdemokraterna sitter kvar i en regering som höjer bensinskatten, trots att man gått till val på en sänkning av bensinskatten. Kristdemokraterna accepterar regeringens förslag om sänkning av fastighetsskatten, trots att förslaget inte är någon sänkning och partiet gått till val på slopad fastighetsskatt. I övrigt finns enligt mig endast en enda anledning att rösta på kd, och det är att partiet har en något mera restriktiv syn på aborter än andra partier. Den är emellertid inte mera restriktiv än att Göran Hägglund accepterar att svensk abortlagstiftning liberaliseras ytterligare.
Vidare kan man konstatera att borgerliga regeringar måste göra ett bättre arbete än socialdemokratiska för att bli återvalda. Jag menar att nuvarande regering är ett mycket bättre alternativ än ytterligare 4 år under Göran Perssons ledning, men problemet denna regering måste inse är att denna fråga nu är förd från dagordningen och att ingen enda människa kommer att rösta borgerligt 2010 bara därför att det förmodligen varit sämre om Göran Persson fått fortsätta fyra år till.
Det bör också noteras att moderaterna liksom kristdemokraterna gick till val på en sänkning av bensinskatten och att Fredrik Reinfeldt, oavsett om han tror på sagan om klimatkatastrofen eller inte, har att uppfylla vallöften. Och hur tror han att han skall kunna bli återvald i ett land med huvudsakligen socialdemokratiska sympatier om han inte ser till att svenska folket får konkreta fördelar av regeringsskiftet? Visserligen genomförs vissa skattelättnader för folk med arbets- och kapitalinkomster, men övriga befolkningen får just ingenting och är faktiskt en mycket stor grupp.
Vidare är det helt uppenbart att det var ett mycket stort opinionsmässigt misstag att införa de så kallade trängselskatterna i Stockholm. Folk vill inte ha dem och en anledning att rösta på moderaterna för så kallat vanligt folk skulle kunna vara att partiet inte är lika bilfientligt som socialdemokratin. Förra gången moderaterna satt i regering genomfördes vissa förbättringar för näringslivet och denna period genomförs vissa förbättringar för människor med arbets- och kapitalinkomster. De borgerliga måste emellertid inse att de måste genomföra förbättringar som kommer alla till del om de vill bli återvalda. En sådan åtgärd skulle kunna vara att sänka momsen till en mera normal europeisk nivå. Detta skulle dessutom inte kosta något, eftersom reformen skulle finansieras genom att vi svenskar skulle spendera mer i Sverige och mindre utomlands. Detsamma gäller norrmän, tyskar och danskar.
Regeringen Reinfeldt är säkerligen bättre än en tänkt regering Persson, men eftersom regeringen Reinfeldt inte håller sina löften förtjänar den inte att väljas om. Väljarna straffar en dålig regering och i allmänhet gör de det för att välja en annan dålig regering. Troligen kommer den sittande regeringen - om den fortsätter på den inslagna vägen - att lyckas med konststycket att ge socialdemokrater och vänsterpartister egen majoritet i riksdagen 2010. I så fall lär det dröja innan vi får se ytterligare en borgerlig regering.
Den störste fjanten i nuvarande regering är emellertid Göran Hägglund. Han och hans fåniga parti skall bort 2010. Läs mer på följande länk.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17115000.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?