torsdag, oktober 18, 2007

 

Allt plattare skatt

Enligt en tysk internetsida inför Tjeckien plattskatt från och med 2009. Skattesatsen har bestämts till mycket låga 12,5% och detta hänger förmodligen samman med att grannlandet Slovakien sedan några år tillbaka har en plattskatt på 19%. Läs mer på följande tyskspråkiga länk.

http://www.slc-europe.com/xist4c/web/flat-tax-tschechien_id_10021__dId_32810_.htm

Mycket intressant är att Tjeckien har en lång gräns med Tyskland och att reformen kan komma att leda till att även Tyskland inför plattskatt. Man kan dessutom fråga sig till vilken nytta man skall ha en plattskatt på 12,5% när ändå större delen av statens intäkter härstammar från moms och arbetsgivaravgifter. Rent av skulle man kunna överväga att höja dessa skatter aningen och samtidigt slopa inkomstskatten, bolagsskatterna och kapitalskatterna.

Riktigt spännande blir det dock först den dag Tyskland inför plattskatt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?