söndag, oktober 21, 2007

 

Bloggpaus

Jag ber att få meddela att jag fått problem med min dator och att av det skälet jag först och främst vill försöka åtgärda dessa fel. När felen rättats till, lovar jag att jag göra vad jag kan för att allt åter skall vara som vanligt. Redan nu har en viss förbättring inträtt, men det finns några allvarliga störmoment kvar. Dessa måste bort för att min arbetsro skall återinträda.

Tills vidare får ni alltså försöka klara er utan mina debattinlägg.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?