måndag, oktober 29, 2007

 

Bättre lösning

Bland moderaternas äldre medlemmar finns nu ett betydande missnöje med att skattesänkningarna inte kommit pensionärerna till del. Detta missnöje delas av fler utanför det moderata partiet och enligt vad jag kan förstå är pensionärernas situation i kombination med den försämrade a-kassan de främsta källorna till missnöje med sittande regering. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_540963.svd

Enligt min mening bör man först och främst komma ihåg att den försämrade a-kassan i kombination med lägre inkomstskatt för förvärvsarbetande är tänkt att locka dem som har sin försörjning från a-kassan att ta de jobb som finns. Detta är en god tanke och tanken bör inte ges upp, även om den är impopulär.

Å andra sidan är de problem de moderata seniorerna tar upp verkliga och jag har här ett förslag angående hur jag menar att man borde gå till väga för att göra standardförbättringen för pensionärer självfinansierande.

Sverige har tre olika momssatser och den högsta, på 25%, drabbar i stort sett allt utom livsmedel och böcker. Samtidigt är det faktiskt så att denna EU:s högsta momssats också drabbar svenska staten själv. Svenskar och utlänningar undviker nämligen den höga svenska momsen genom att köpa mindre inom Sverige och mer i utlandet. Detta kostar svenska staten stora summor.

Jag menar att man noggrant borde studera hur handeln med begagnade bilar påverkas av olika momssatser. Luxemburg tjänar stora summor på att utlänningar köper begagnade bilar där och för dessa bilar har vid den ursprungliga försäljningen moms erlagts i Luxemburg. Om Sverige sänkte momsen på nya bilar och detta exempelvis medförde att vi svenskar skulle upphöra att köpa begagnade bilar utanför Sverige och exempelvis ett stort antal tyskar köpte begagnade bilar i Sverige, skulle detta kunna generera enorma intäkter till svenska staten. Den tyska momsen är idag 19% och med 15% moms i Sverige tror jag att många tyskar skulle köpa begagnade bilar i Sverige. Luxemburg har 15% moms.

Kanske skulle reformen betala sig själv och dessutom skulle den medföra en standardhöjning för alla svenskar, med eller utan förvärvsinkomster.

Comments:
Hej! Jag vill bara med största ödmjukhet påpeka att Flavian har (medvetet eller omedvetet) underlåtit att besvara min kommentar om evolutionsteorin och den utomordentligt intressanta spörsmålet om människans tillvägagångssätt för att bekämpa dinosaurierna. Jag ser fram emot ett svar, om detta är möjligt.
Med vänlig hälsning/ Peter
 
Nu har bristen åtgärdats med en teori om jättelika grillpartyn.

Dessutom läste jag att någon forskare lär hävda att berättelser om eldsprutande drakar kan vara sanna.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?