torsdag, oktober 11, 2007

 

Enkel lösning på problemet

Idag ondgör sig PJ Anders Linder över att regeringen vill lägga "locket på" i diskussionerna om införande av så kallade marknadshyror. Läs PJ Anders Linders text på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_17266977.asp

Givetvis är anledningen till att regeringen inte vill driva fram marknadshyror rädslan för de opinionsmässiga förluster detta förmodligen skulle medföra. Det är sannolikt en helt korrekt bedömning.

Å andra sidan vore det av största värde om vi kunde få ett system med fri hyressättning. Fri hyressättning skulle visserligen medföra kraftiga temporära hyreshöjningar på de orter där efterfrågan på bostäder är stark.

Poängen med högre priser är dock att högre priser stimulerar byggandet av bostäder och ju mer som byggs, desto svårare blir det att ta ut oskäligt höga hyror. Det är dock så, att, från det att priserna släpps fria, till dess att byggandet skjuter ytterligare fart och byggandet skjutit sådan fart att det uppstått ett prispressande överutbud kommer en ganska lång tid att ha förflutit. Under denna tidsrymd kommer så kallade hyreshajar att kunna göra lysande affärer. Så fungerar nämligen kapitalismen.

Det finns emellertid ett enkelt sätt att lösa problemet, utan att ge så kallade hyreshajar helt fritt spelrum. Man skulle helt enkelt kunna införa en lag enligt vilken fri hyressättning skulle råda för alla typer av lägenheter, där bygget påbörjats ett visst år eller senare. Har byggandet av en viss hyresfastighet exempelvis påbörjats 2010 eller senare, gäller samma regler som idag gäller för affärslokaler, även om lägenheten hyrs ut för bostadsändamål. Har byggandet påbörjats 2009 eller tidigare gäller dock det så kallade bruksvärdessystemet.

Detta skulle innebära att man från och med januari 2010 skulle kunna påbörja byggandet av hyresfastigheter där hyresvärdarna fick ta ut precis så hög hyra som marknadsläget medgav. Detta skulle med största sannolikhet leda till att byggandet skulle skjuta fart och inom kanske tio år skulle utbudet ha kommit "i fatt" efterfrågan, varefter "prislugn" skulle inträda.

När man väl har kommit dithän kan man börja diskutera möjligheten att låta fri hyressättning råda vid byte av hyresgäst också i sådana fastigheter som byggts 2009 eller tidigare. Det vill säga: Är fastigheten byggd 2009 eller tidigare och hyresgästen tecknat hyreskontrakten före 2020 års början gäller "bruksvärdessystemet", annars inte.

Dessa högst beskedliga förändringar skulle inte medföra några försämringar för en enda svensk hyresgäst ens i det korta perspektivet och på lång sikt skulle förändringarna leda till en helt fri marknad för hyreslägenheter.

All historisk erfarenhet lär oss nämligen att en fri marknad med fri prissättning i kombination med ett fast penningvärde är till förmån för just dem som kallas "samhällets svaga grupper", trots att den fria marknaden i det korta perspektivet kan ge somliga möjligheter att göra oskäligt stora vinster.

Comments:
Upphovsmannen till denna blogg har underlåtit att avge ett svar på multipla kommentarer skrivna av sådana personer som liksom jag läser bloggen dagligen och med stort intresse. Jag anser att ett svar på dessa inlägg vore skäligt. Ser med tillförsikt fram emot ett sådant svar i sedvanlig elokvens. Samtidigt är jag medveten om att bloggens upphovsman är en mycket upptagen herre då han bedriver intensiva akademiska studier inom juridisk vetenskap.
 
Menar herrn att jag f�rsummat skriva svar ang�ende debatten om skapelsen?
 
proclaimed the majority pay his or her's fiscal loans by the due date and without the need of bank charges
A leading financial debt charitable can expect how many folks looking at these products designed for aid finished payday advance bad debts towards double this. unsecured debt charitable organization reveals all over used your short-term, excessive curiosity financial loans in 2010. A charitable shows three years gone may be consumers with them ended up being trivial.
kredyt bez zaświadczeń leszno
strona domowa
pożyczka na dowód
pożyczka na dowód na dowód
http://pozyczki-prwatne.com.pl

http://pozyczkanadowod24.org.pl
http://pozyczkanadowod24.com.pl
http://pozyczkanadowod24.net.pl
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?