torsdag, oktober 18, 2007

 

Europatanken och europastaten

Jag anser i och för sig att europatanken är en vacker tanke. Öppna gränser, samverkan och handel är bättre än krig och kanoner och dessutom har de europeiska länderna ett stort gemensamt kulturarv.

Däremot vänder jag mig vehement mot tanken att ett sammanvuxet Europa kräver en gemensam europeisk stat. Allt som krävs är egentligen att de europeiska länderna dels erkänner de mänskliga rättigheterna och i övrigt endast att de undertecknade ett fördrag som garanterade alla européer icke-diskriminering i ekonomiskt hänseende. Det vill säga: Ett franskt företag skall, i Tyskland, ha samma rättigheter och skyldigheter som ett tyskt och vice versa.

Som jag ser det kräver detta inte ens något medlemskap i EU. Norge är en del av europarådet och genom EES-avtalet sammanfogat med den gemensamma marknaden. Idealet vore att Sverige lämnade EU och nöjde sig med ett "norskt" deltagande i det europeiska samarbetet. De enda sektorer för vilka ett utträde ur EU skulle betyda något nämnvärt vore jordbruket och fisket, men redan idag är världsmarknadspriserna på jordbruksvaror inom vissa sektorer högre än de av EU garanterade priserna, varför Sverige med lätthet skulle kunna lämna EU. Man behöver inte ens något EES-avtal, vilket Schweiz bevisar.

Europatanken förverkligas inte genom att skapar en gemensam europeisk stat, utan genom att man respekterar vissa principer och river ned de barriärer som hindrar människor från fredlig samverkan. Genom att till varje pris försvara ett samarbete som inte fyller någon annan funktion än att göda en klass av eurokratiska mandariner, riskerar dessutom sittande regering stora och helt onödiga opinionsmässiga problem. Läs mer om den svenska regeringen och det så kallade EU-fördraget på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_509259.svd

Comments:
Anledningen till krigen i Europa genom historien har varit att de olika länderna förnekat varandras suveränitet och rätt att bestämma över sig själva. Om länder erkänner varandras suveränitet, och inte bara på papperet, förebygger man krig. Det är dock inte detta som sker idag inom EU. Det som sker inom EU är fortfarande att man förnekar de olika ländernas suveränitet genom att vilja bilda en europeisk stat.
Jag även påpeka hur skrattretande jag tycker det är när EU-anhängare påstår att EU-medlemskap är en nödvändigt, som om det inte fanns något val. De säger att om Sverige inte längre skulle vara med i EU skulle landet isoleras, bli fattigare, inte följa med i utvecklingen, och helt enkelt inte klara sig på lång sikt. Enligt min mening är det löjeväckande att komma med sådana argument som endast syftar till att skrämma folk. Det är löjeväckande eftersom det räcker att se på länder som Norge och Schweiz som klarar sig bättre än mangå länder i EU.
Jag tror också att det finns två andra viktiga aspekter på EU-problematiken.
Dels tappar Sverige sin oberoende ställning i världen och landets möjligheter att vara neutralt i väpnade konflikter kan hotas.Dels bör man ha i åtanke att det som händer i EU är en globalisering i globaliseringen. Det är en slags regional globalisering som ingår i den större globalisering som numera omfattar hela världen.
Jag vill även passa på att framföra mina gratulationer till herr Flavian (observera att jag läst artikeln om hur man skall använda titlar) för denna blogg, som håller en oerhört hög intellektuell nivå, innehåller intressanta artiklar och dessutom uppdateras dagligen. På lite längre sikt kan bloggar som denna, då de blir mer kända bland allmänheten, få en avgörande betydelse för den allmänna opinionens svängningar. Min herre har således ett stort ansvar.
Tack för mig/
Alfons
 
Jag ber att få instämma med föregående talare. Ju fortare Sverige lämnar EU, desto bättre.
 
Dessvärre har jag för tillfället problem med min dator och av det skälet kanske det kommer att bloggas mindre flitigt den närmsta tiden.

Herr Alfons har dock rätt i att det är livsviktigt för en blogg att den uppdateras dagligen.
 
Nationalstaten är föråldrad. Den kan inte möta de globala problem som tvingas på den. Det har utspelats otaliga krig i det gamla maktbalanssystemet med massa stater i Europa. Problemet är bara att nationalstatstänkandet är så djupt rotad i människor, p.g.a. utbildning och propaganda. Ska Europa ha något att säga till om i framtiden gäller det att gå med djärva steg fram
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?