torsdag, oktober 04, 2007

 

Evolutionsteorien är löjeväckande

Idag ondgör sig, i Svenska Dagbladet, två så kallade humanister över så kallade kreationisters försök att sprida uppfattningen att tillvaron tillkommit genom gudomligt handlande istället för genom så kallad evolution. Läs texten på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_17216898.asp

Jag menar att man för det första bör ha fullt klart för sig att evolutionsläran är en hypotes och ingenting annat. Man försöker ofta beskriva den som resultatet av entydiga vetenskapliga studier, men om man saknar entydiga kunskaper om så triviala saker som svensk historia är det uppenbart att frågan om arternas ursprung är höljd i åtminstone lika stort dunkel.

För det andra är evolutionsteorien behäftad med allvarliga och uppenbara intellektuella svagheter. Den mest grundläggande filosofiska svagheten är att det överstiger det mänskliga förståndets förmåga att tänka sig tillvarons icke-existens. Detta är en fråga alla ateistiska evolutionsanhängare, på något sätt, måste yttra sig angående. Det framstår, enligt min mening, av detta skäl som högst rimligt och logiskt att tänka sig att tillvaron tillkommit genom en viljehandling av ett gudomligt väsen med egenskaper som överstiger vår förmåga att föreställa sig saker och ting.

Därutöver framstår hela tillvaron som så till den grad förfinad och märklig att det är svårt att tänka sig att allt tillkommit genom slumpmässiga händelser och principen "survival of the fittest". Har åtskillnaden i ett manligt och ett kvinnligt kön verkligen uppkommit genom en mutation och sedan bekräftats genom "survival of the fittest"? Och, om så verkligen är fallet, hur kunde det finnas någon "survival" alls innan könsuppdelningen kom till stånd?

Vidare är det ytterst märkligt att inte alla djurarter uppnått samma intelligensnivå som människan. Har människan blivit gradvis mera intelligent genom evolution och "survival of the fittest", borde samma lag gälla älgar, brunbjörnar och amöbor. Därför menar jag att evolutionsteorien framstår som helt osannolik så länge exempelvis inte en brunbjörn förärats nobelpriset i medicin.

En mycket mera trovärdig förklaring är faktiskt att människan tillkommit därför att Gud skapat henne och gjort detta helt enkelt därför att detta föll Honom in. Verklig förståelse av tillvaron, så långt detta är möjligt, finner man hos Gud och Guds Heliga Ortodoxa Kyrka och ingen annan stans. Charles Darwin var ingenting annat än en löjeväckande charlatan.

Comments:
Ummm,

Så det som övergår ditt förstånd är falskt? Lite högmod i bagaget?
 
Väldigt sannolikt det är med att Gud skapade henne. Vem skapade Gud då? Var kom hon ifrån?
 
eh, förlåt, jag menade "Var kom han ifrån", för det är väl ett som är säkert. Gud är en man. Eller?
 
Jag föreställer mig Gud som oskapad och som tillvarons yttersta orsak och existerande sedan evigehternas evigheter.

Att förstå detta är omöjligt, eftersom det spränger vårt förstånd.

Man får "nöja sig" med att tillbedja Gud.
 
Ja, enligt Ortodoxa Kyrkan skall Guds väsen uppfattas som manligt och Kyrkan är "patriarkal" med endast manliga prelater.

Samtidigt tillkommer Guds Moder, den ständiga Jungrun Maria stor vördnad och ära, liksom att mannen skall visa stor aktning för sin mor, sin fru, sina döttrar och andra kvinnor.

Kvinnan skall dock underordna sig mannen.
 
Jo det är tur att bibeln alltid är så logisk.... (lol)
Det förefaller ju självklart att människan skapades såsom i bibeln.
Sverige 2007
 
"hur kunde det finnas någon "survival" alls innan könsuppdelningen kom till stånd?"

Alla bakterier och svampar har perfekt "survival" utan könsuppdelning! Du verkar inte ha lagt ner särskilt mycket tid på att försöka förstå det där med mutationer och selektion....
 
herr teologen som vid 40 års ålder fortfarande studerar och inte har ett riktigt arbete. tack för att du delar med dig av ditt breda perspektiv på världen vi bor i.

men varför är det bara "guds heliga ortodoxa kyrka" som kan förklara uppkomsten av vår värld och tillvaro? vad har muslimerna missuppfattat? eller mormoner eller scientologer?
 
Kreationisterna hävdar att Gu skapade världen för 6000 år sedan. Men eftersom Bibeln skrevs för ca 2000 år sedan borde det inte vara 8000år sedan Gud skapade allting.

Analogt kommer kreationisterna om 10000 år från nu hävda att Gud skapade världen för 6000 år sedan. Alltså kommer Gud skapa världen om 4000år (i framtiden), varvid kreationisterna faktiskt inte är skapade av Gud ännu. Ni finns alltså inte.
 
Det känns som att man har tagit ett steg i evolutionen efter att ha läst inlägget.
 
Enligt den Ortodoxa tideräkningen skapades Adam år 0 och nu är det år 7515, enligt detta räknesätt.
 
Det var faktisk det flygande Spagetti Monstret som skapa värden. Det är bevisat redan. Det finns överväldigande bevis på nätet.
http://www.venganza.org/
Allt på nätet är sant, om man tror på Gud
 
Till författaren:

Att det finns sådana som dig även i sverige får mig uppriktigt sagt att bli rädd.

Att påstå att evolutionsläran bara är en hypotes är en osanning. Det finns mängder av bevis som städer denna, till skillnad från dina pseudovetenskalipga tokerier. Analyser av fosiler, borrkärnor mm pekar alla åt evolutionens håll.

Att en tokig berlusconi, en bindgalen Bush och en handfull rabiata religösa galningar säger annorlunda förändrar inte saken.
 
Här är listan på alla krig som INTE orsakats av Religionerna:

Hmmm.
Ehh...
Öhhh...

Äh, kommer inte på några.
 
När man läser ID annhängarnas tankegångar undrar man om det inte återigen är dags att låta evolutionen ha sin gång...

Låt oss väst/nordeuropa, Asien, Kanada gallra ihop oss och låt italien, usa och mellanöstern mfl helt enkelt bli offer för "the natural selection".
 
Jösses vilket svammel. Skämmes, Flavian.
 
"Vidare är det ytterst märkligt att inte alla djurarter uppnått samma intelligensnivå som människan. Har människan blivit gradvis mera intelligent genom evolution och "survival of the fittest", borde samma lag gälla älgar, brunbjörnar och amöbor. Därför menar jag att evolutionsteorien framstår som helt osannolik så länge exempelvis inte en brunbjörn förärats nobelpriset i medicin."

Jag tror inte att det går att missförstå evolutionsteorin mer än du gör i det stycket. Varför envisas du med att skriva illa om saker du inte begriper? Det är ok att ogilla en teori på grund av fördomar, men det ser onekligen illa ut när du svartmålar den av fel orsaker.
 
Flavian du skriver "Den mest grundläggande filosofiska svagheten är att det överstiger det mänskliga förståndets förmåga att tänka sig tillvarons icke-existens." samtidigt som du accepterar "... Gud som oskapad och som tillvarons yttersta orsak och existerande sedan evigehternas evigheter. Att förstå detta är omöjligt, eftersom det spränger vårt förstånd. Man får "nöja sig" med att tillbedja Gud." vilket ju innhåller samma filosofiska svaghet.
Det är ju lika logiskt och rimligt att säga "Jag tänker mig tillvaron som oskapad och existerande sedan evigehternas evigheter."
 
Din argumentation är skrattretande. Om du vill förstå varför rekommenderar jag en smula bildning.

En vetenskaplig teori är inte en gissning.

Det finns massor av bevis inom många grenar av vetenskapen för evolutionsteorin.

Naturligt urval innebär inte en rak marsch från enkelt till avancerat.

Men jag fruktar att du hellre gottar dig i din inskränkthet än gör ett ärligt försök att förstå.
 
Till författaren:

Religion som är skapad på inga som helst bevis och kan därför inte utbildas i skolan.

Själv läser man ingenjör, "Master of science" och skolans mål är att lära oss så mycket som möjlig vetenskaplig och bevisad fakta. Vi måste förstå våran värld så mycket vi bara kan för att kunna utveckla nya produkter i alla dess fysiklagar.
Bevisen är oehört långa, i många fall komplicerat utövade och vissa fall enkel framtagna. Vad jag kan säga är att världen absolut inte skapades för 6000 år sen då det strider mot en väldigt stor del av vår utbildning, samt ID strider också emot alla former av evolutionslära som är bevisad.

Vilket du inte vet kanske är att både människor och djur består av EXAKT samma celler. Det är cellerna som har "skapat" dig, eller snarare du är cellerna. Genom en rad olika kombinationer, djur/insekter, så strävar cellerna efter endast en sak vilket är överlevnad. D vs att det finns egentligen inget som skiljer dig ifrån katt! Sen har vi de vegetabliska cellerna. Vi har testat, och vi vet att det går att ändra koderna i cellerna och därmed framställa nya eller förbättrade egenskaper på oavsett organism. Det jag vill komma till är att detta ingår i våran utbildning så att vi på våra kommande företag kan utveckla produkter som fungerar och är konkurrans kraftiga. Du kan ju ställa frågan om våra produkter hade fungerat, alls, om vi hade framställt genom religiös lära?

Det finns tusentals vetenskapliga böcker som förklarar allt med bevis. Desto djupare du går i fysiken desto mer omfattar den. Den omfattar hela biologin långt innan du är riktigt djupt.
Europa väljer bort religionen då om vi ska kunna vara en stark konkurrans på marknaden så ska vi endast lära ut sånt som är bevisat. vi kan inte ha några totalt outbildade idioter utan någon som helst koll på världen och dess byggstenar som försöker säga hur de tror fysiklagarna fungerar. Då hade våra produkter aldrig fungerat.
 
Till författaren:

Religion som är skapad på inga som helst bevis och kan därför inte utbildas i skolan.

Själv läser man ingenjör, "Master of science" och skolans mål är att lära oss så mycket som möjlig vetenskaplig och bevisad fakta. Vi måste förstå våran värld så mycket vi bara kan för att kunna utveckla nya produkter i alla dess fysiklagar.
Bevisen är oehört långa, i många fall komplicerat utövade och vissa fall enkel framtagna. Vad jag kan säga är att världen absolut inte skapades för 6000 år sen då det strider mot en väldigt stor del av vår utbildning, samt ID strider också emot alla former av evolutionslära som är bevisad.

Vilket du inte vet kanske är att både människor och djur består av EXAKT samma celler. Det är cellerna som har "skapat" dig, eller snarare du är cellerna. Genom en rad olika kombinationer, djur/insekter, så strävar cellerna efter endast en sak vilket är överlevnad. D vs att det finns egentligen inget som skiljer dig ifrån katt! Sen har vi de vegetabliska cellerna. Vi har testat, och vi vet att det går att ändra koderna i cellerna och därmed framställa nya eller förbättrade egenskaper på oavsett organism. Det jag vill komma till är att detta ingår i våran utbildning så att vi på våra kommande företag kan utveckla produkter som fungerar och är konkurrans kraftiga. Du kan ju ställa frågan om våra produkter hade fungerat, alls, om vi hade framställt genom religiös lära?

Det finns tusentals vetenskapliga böcker som förklarar allt med bevis. Desto djupare du går i fysiken desto mer omfattar den. Den omfattar hela biologin långt innan du är riktigt djupt.
Europa väljer bort religionen då om vi ska kunna vara en stark konkurrans på marknaden så ska vi endast lära ut sånt som är bevisat. vi kan inte ha några totalt outbildade idioter utan någon som helst koll på världen och dess byggstenar som försöker säga hur de tror fysiklagarna fungerar. Då hade våra produkter aldrig fungerat.
 
Ingen har beskrivit skapelsen bättre än Darwin. Förnekar man evolutionen så förnekar man också skapelsen.
 
"Den mest grundläggande filosofiska svagheten är att det överstiger det mänskliga förståndets förmåga att tänka sig tillvarons icke-existens"

Tala för dig själv. Det är just det här svamlet som gör er religiösa så vansinniga. Att ni inte förstår att alla inte har samma uppfattning som ni. Ni är rädda för ovissheten. Det är inte farligt att inte veta precis hur det ligger till. Det farliga är att börja skriva sagor som man påstår är sanna för att man är rädd. Det är vad ni gör. Ni accepterar inte att allt inte går att förstå, och därför skapar ni er egen "sanning" som inte har någon som helst logisk grund. Men det är tydligen skönare att tro på lögner än att leva i ovisshet.
 
Du skriver att det "är det ytterst märkligt att inte alla djurarter uppnått samma intelligensnivå som människan. Har människan blivit gradvis mera intelligent genom evolution och "survival of the fittest", borde samma lag gälla älgar, brunbjörnar och amöbor."

Samma lag gäller för alla, men du har ,missförstått vad den går ut på. Amöborna och människorna konkurrerar oftast inte med varandra - dessutom finns det amöbor som lever som parasiter på människa. Brunbjörnar och människor däremot kan sägas ockupera samma biologiska nisch. Hur många människor finns det? Hur många brunbjörnar? Just det. Slutsatsen måste bli att människan är oehört mer biologiskt framgångsrik än brunbjörnen. Med det tidsperspektiv det handlar om kommer dagens brunbjörnar att vara utrotade långt, långt innan de kan komma i fråga för något Nobelpris :-)
 
En fråga. Om vi slutar lära ut evolutionsläran tycker du att skolan också ska sluta lära ut hur blixtar uppstår som vetenskapen förklarar det och istället lära eleverna att "När blixten slår ner är det för att Tor är arg." ?

Störtlöjligt! Alla vet att det inte är Tor utan det är det flygande spagettimonstret som skapar blixtarna!

rofl
 
Väderlekens skiftningar är beroende av Gud och ingenting annat.

Det avgörande argumentet mot evolutionsläran är i och för sig inte att den är uppenbart orimlig, utan att den är en heresi förkastad av Guds Heliga Ortodoxa Kyrka.

Sedan menar jag att de invändningar jag uppställt på förnuftsmässiga grunder inte bemötts på något trovärdigt sätt.

Varför är brunbjörnar inte lika intelligenta som människor?

Och mina begränsade kunskaper i juridik säger mig att ingen domstol, med normala beviskrav, skulle kunna hävda att Darwins teoriers riktighet är ställda bortom rimligt tvivel.
 
Nej, men varje domstol skulle anse det ställt bortom rimligt tvivel att Gud hotade mig att offra min son, vilket finns med i bibeln, utan fälla mig för mord till fullt straff utan att beakta nödvärnsinvändningen? Eller nöd för den delen, borde inte guds vilja vara ett annat viktigt "av rättsordningen skyddat intresse"?
Vad tycker du om att varje svensk domstol skulle dömt abraham till fängelse för stämpling till mord, om han inte hade klassats som allvarligt psykiskt störd och hamnat på Säter istället ?

Tror du inte att ett köp av en lärobok i biologi skulle kunna hävas med hänvisning till att människans uppkomst beskrevs spaggetimonstrets eller guds skapelse?
 
Jag är för en stat som, så långt detta är möjligt, ställer sig neutral till olika religioner och religionslöhet.

I samhället lever jag gärna tillsammans med judar, katoliker, muslimer, agnostiker och ateister.

Och jag vill inte använda staten som redskap för att pådyvla någon min religiösa tro.

Därför tycker jag inte man skall ha rätt att häva köpet av en bok som lär evolution, trots att det givetvis i objektiv mening är felaktigt att hävda att evolutionsläran på ett korrekt sätt beskriver vad som verkligen hänt.

Vad gäller berättelserna om Abraham, menar jag att man också bör beakta att nu gällande svensk brottsbalk inte gällde vid den tiden på den platsen samt att eventuella brott, i vilket fall som helst, är preskriberade.

Det är kul att få många kommentarer och jag inte erinra mig att ha fått så många på så kort tid någonsin tidigare.
 
Evolutionsteorin är precis som namnet; EN TEORI. Det är synd att skolor idag presenterar den som fakta. Det krävs nämligen ett större mått av 'tro' att omfamna evolutionsteorin än kreationismen och Intelligent Design (ID).
'
Vi som inte sväljer Darwins ihopkok gör hela tiden till idioter och mindre vetenskapliga.
'
Sannorlikheten att världen/människan kom till genom en slump är lika stor som att en Boeing 747:a skapades genom att en virvelvind blåste igenom en bilskrot...
'
Vem i sammanhanget är egentligen mest korkad?
'
mvh
Daniel
 
Vill bara ödmjukt påminna om att den eleganta evolutionsläran har mer än 100 år på nacken och har INTE blivit föremål för seriöst ifrågasättande på nästan lika länge ungefär. Alla intellektuellt hederliga människor som tar bort religionens mentala skygglappar och verkligen försöker förstå den inser att den faktiskt kan förklara biologin omkring oss. Det krävs ingen stor begåvning, bara ett öppet sinne till det vi kan se och observera omkring oss. Slutligen kan vi konstatera att inom vetenskapen gick evolutionen från en teori till ett faktum för 100 år sen. Kanske dags att försöka hänga med lite?
 
Nu ska vi se här.

Först tänkte jag rikta mig till signaturen Daniel.

Hej Daniel!

Insinuerar du att evolutionsbiologin hävdar att människan har tillkommit genom en slump? Om det är vad du tror att evolutionsläran säger så klandrar jag dig inte på något sätt för att du också anser den vara felaktig. Det hade jag också gjort. Nu är det dock inte vad den säger.

Evolutionen är en kulminativ process. Det innebär att små, små förändringar, stegvis skapar någonting större. Låt oss åskådliggöra det hela med ett litet exempel.

Säg att vi vill frambringa ordet SPAGGETTIMONSTRET med hjälp av slumpgenererade bokstäver.

Spaggettimonstret är ett ord bestånde av 17 stycken bokstäver. Anta att vi nu skulle låta en maskin slumpa fram 16 stycken olika bokstäver. Chansen att ordet spaggetimonstret skulle dyka upp med hjälp av denna metod är ytterst liten. Först har vi en chans på 28 att den första bokstaven ska bli rätt. Sedan har vi en chans på 28*28 att även den andra ska hamna på rätt plats. Chansen för att ordet ska uppstå på direkten är alltså 1 på 28^16, det vill säga 1 på 1.4*10^23. Jag vågar mig inte ens på att skriva ut hur många miljarders miljarder det är.

Låt oss nu istället anta att vi kan låsa fast en bokstav på dess rätta ställe varje gång den råkar hamna rätt. Eftersom chansen att pricka rätt på varje plats är 1 på 28 så borde det också bara ta ungefär 28 st slumpgenereringar innan vi har lyckats stava hela ordet.

Detta är alltså skillnaden på slump och kulminativt urval som verkar genom slumpen. Evolutionen är ett exempel på det senare, inte det första.

Flavian, jag kan besvara din fråga om brunjörnen om du verkligen menar allvar. Egentligen vore det lättast om du satte dig in i evolutionsteorin lite mera för det är på intet sätt något mystiskt att denna skogens inofficiella konung (älgen, bah!) inte kan lösa andragradsekvationer.
 
Gud skapade Världen av ingenting. Alltså skapadede Gud Materia och Energi av ingenting, dvs Einstein och andra kloka Nobelpristagare har kapitalt fel. Varför attaketar inte ni religös Nobelpristagarna, Einstein, Newton, Gallileo, Kopernicus, Lagrange, Hawking, Kapitska, Glen T Seaborg m.fl vetenskapsmän?? Dom har ju alla fel. Gud skapde världen, materia och energi av ingenting. Skapade han sig själv då? Varför leder så många religioner till Krig? IRAN, ISLAM & URAN verkar höra ihop.
 
Anonym: Ehm...Vad har religionernas eventuella skuld till startande av krig att göra med det här? Det är väl ändå en helt annan fråga, eller?
 
Angående frågan med brunbjörnen vore det dessutom intressant att få lite ledtrådar till vilka fördelar människan har ur evolutionärt perspektiv av att vara pälslös.
 
Tja, angående pälsen så finns det många hypoteser. Människans svettsystem till exempel som är överlägset till exempel hundarnas som bekant bara svettas genom munnen. Man kan tänka sig att detta anlag uppstod efter det att människan upptäckt och börjat begagna sig av elden. På det sättet fick vi fördelarna av svalkan under varma dagar på savannen samtidigt som vi inte direkt drabbades av nackdelen av att...tja, frysa ihjäl på natten.

Angående brunbjörnen.

För det första så undrar jag vad som gör att du tror att intelligens nödvändigtvis är den mest fördelaktiga egenskapen. Myrorna slår till exempel oss i antal fenotyper (instanser av genbärande biologiska maskiner, alltså djur) och de har ingen vidare intelligens att stoltsera med.

Du verkar tro att evolutionen strävar emot något redan uppsatt mål. Så är inte fallet. Olika utvecklingsvägar är olika fördelaktiga i förhållande till den redan tidigare utvecklingen, habitatet, konkuransen från andra fenotyper etc. Visst skulle det till exempel vara rätt praktiskt om människan och andra primater kunde flyga, men vi har redan slagit in på en väg där denna egenskap är omöjlig. Brunbjörnen har utvecklats på ett annat sätt än oss, har utsatts för ett annat selektionistiskt tryck etc, vilket innebär att den kanske dels har haft större egenskaper den har fått istället för kraftig intelligens. Till exempel har den en styrka som inte ens världens starkaste människa skulle kunna drömma om att ha. Vidare behöver den inte alls utsatts för samma selektionistiska tryck, det vill säga, den kanske inte har behövt utveckla sig lika mycket som människan.
 
Om evolutionsteorien stämde menar jag att det framstår som sannolikt att Nordeuropa skulle bebos av människor med lång och kraftig päls och Afrika av människor med kortare päls.

Anledningen till att människan är intelligentare än brunbjörnen men mindre lämpad för slagsmål än brunbjörnen kan förstås vara nästan vilken som helst.

Jag finner dock att den mest sannolika förklaringen är att Gud gjorde människan intelligent, medan han gjorde brunbjörnen stor och stark men mindre begåvad än människan, helt enkelt därför att detta föll Honom in.
 
Läs helt enkelt rapporten! Den är läsvärd och innehåller bra fakta om kreationism och vilka bevis evolutionsteorin grundar sig på.

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11375.htm
 
Arter överlever tills de konkurreras ut eller tills deras livsvillkor ändras så att de inte kan leva längre. Eftersom vi människor inte lyckats utrota alla andra djur än så finns även mindre intelligenta djur. De är dock oftast mycket bättre anpassade till vissa förhållanden än vi är.

För övrigt så tycker jag det är löjeväckande att tro på en internationell rörelse, som bygger på en jättegammal bok skriven av människor, och som sett till att människor avrättats för att de vetenskapligt kommit fram till uppfattningar som strider mot rörelsens, och som med våld försökt tvinga på sin världsuppfattning på människor över hela världen. Mer löjeväckande än att genom observationer försöka skapa sig en bild av världen som man reviderar efterhand som man får mer kunskap.
 
Den bibliske guden bygger på paganska myter kring Kanaan-regionen. Jämfört med övriga religioner och civilizationer så är gamla testamentet mycket ung. Både gamla/nya testamentet var politiska manifest, den första för att ena folket under Juda, den andra för att ena romarriket.

Evolutionen är en av grunderna för flera av våra lovande vetenskapliga discipliner däribland modern medicin.
 
Det här var det roligaste jag har läst på länge! Jag har tagit mig friheten att spara blogginlägget i en privat mapp för humor och skämt. Evolutionsförnekelse på gränsen till lyteskomik. Det blir inte ett rätt om evolution här, tanken att intelligens skulle vara det slutgiltligt vinnande konceptet för en art är bara komisk. Tänk på bakterier, könlösa varelser helt befriade från intelligens. De kommer att finnas kvar i en myriad former tills jorden brinner upp. Människan? Klarar vi en global istid? En kraftig meteoritsmäll?
 
Du avfärdar evolutionsteorin för att du inte kan förstå den. Allmänna relativitetsteorin förstår du säkert inte heller, men avfärdar du gravitationen för det?

Jag är inte säker på om du vet vad en vetenskaplig teori är, men jag ska försöka förklara. Vetenskapen har ett arbetssätt som börjar med en hypotes. Ur den tar man fram en falsifierbar utsaga. Sen gör man ett experiment eller undersökning i syfte att falsifiera utsagan. Efter undersökningen utvärderar man och gör en ny falsifierbar utsaga.

En vetenskaplig teori är en modell som på enklast möjliga sätt förklarar de observationer man har. Den rådande teorin är den som bäst och enklast förklarar det man ser. För att en teori ska bli accepterad krävs också att den kan förutse saker som senare kan bekräftas genom nya undersökningar.

Evolutionsteorin har med glans bestått det provet. Tusentals undersökningar har gjorts utan att evolutionsteorin har hotats. ID har problemet att man inte ens har formulerat en falsifierbar utsaga och man har haft 20 år på sig. Och man kan inte heller, verkar det som. ID har inte gjort en enda undersökning eller ett enda experiment. Utan gjorda observationer är det inte en vetenskaplig teori och utan falsifierbara utsagor är det inte ens en vetenskaplig hypotes. Det som återstår då är: att ID är en åsikt.

Vad gäller kreationismen är det ännu sämre eftersom 1Mos inte ens är enig med sig själv. Två gånger berättas om arternas uppkomst: i den ena kommer djuren före människorna och i den andra kommer människorna före djuren.

Notera att jag skriver evolutionsteorin och inte evolutionen. Jag antar att det är slarv som gör att du blandar begreppen. Det kan väl inte vara så att dina kunskaper i ämnet är så svaga att du inte vet skillnaden?
 
Jag hävdar att evolutionsteorien lider av uppenbara och starka logiska brister.

Jag hävdar vidare att det råder ovisshet rörande vissa historiska frågor och att därför ovisshet råder rörande arternas uppkomst.

För det tredje är det en fruktansvärd övertolkning att säga att uppgifterna i Genesis motsäger varandra.

Om jag säger att jag stekte pannbiff och kokade potatis behöver detta nödvändigtvis inte betyda att jag kokade potatisen efter att jag stekte pannbiffen.
 
Jag hävdar att evolutionsteorien lider av uppenbara och starka logiska brister.

Jag hävdar vidare att det råder ovisshet rörande vissa historiska frågor och att därför ovisshet råder rörande arternas uppkomst.

För det tredje är det en fruktansvärd övertolkning att säga att uppgifterna i Genesis motsäger varandra.

Om jag säger att jag stekte pannbiff och kokade potatis behöver detta nödvändigtvis inte betyda att jag kokade potatisen efter att jag stekte pannbiffen.
 
Om jorden är 7000 år gammal, när levde då dinausarierna? Under antiken? Eller under medeltiden? Drakarna som riddarna bekämpade kanske i själva verket var dinausarier.
 
Om Bibeln är sann måste några dinosaurier ha funnits med på arken och överlevt floden och visst är det möjligt att berättelserna om drakar och jättar i själva verket avser överlevande dinosaurier.

Däremot är det sannolikt att människan genom sin av GUD givna överlägsna intelligens utrotat dessa monster i syfte att leva bättre och tryggare och enligt min mening var det heller ingen synd att utrota dessa odjur.

En avliden äldre släkting till mig visade mig spår efter jättar och jag har honom i tacksamt minne.

Man kan inte heller utesluta att berättelser om undervattensmonster är delvis sanna och att det rent av än idag finns för människan okända undervattenslevande dinosaurier.

Även om berättelserna om Loch Ness-odjuret troligen är uppdiktade, finns det enligt min mening inga filosofiska skäl att inte anse dem i och för sig möjliga.

Så lär det vara så att en viss typ av vilda katter knappast någonsin påträffats av människor, men likväl existensen av sådana katter låter sig beläggas.

Samtidigt menar jag att Bibeln inte ger några entydiga utsagor om jordklotets ålder annat än att jordklotet inte alltid existerat.

Däremot är det uppenbart att Adam skapades för inte så länge sedan och Ortodoxa Kyrkan anger till och med att idag är den 26 september år 7515 efter Adams skapelse.
 
Jag anser att människosläktet, genom att utplåna dinausarierna har gjort sig skyldigt till en allvarlig synd. Kan du förklara på vilket sätt man kan rättfärdiga människans beteende gentemot dinausarierna. Dinausarierna är skapade av GUD och därmed var det också GUDS intention och vilja att dessa varelser skulle få existera. Samma sak gäller naturligtvis jättarna, som människan liksom dinausarierna angripit på ett oskäligt och ur moralisk-teologisk synvinkel förkastligt sätt.
Dock är det möjligt att dinausarierna hade utplånat jättarna om inte de förra blivit utplånade av människan. Jag menar att dinausarierna må ha varit korkade men hade den fysiska styrkan till sin fördel. Människorna däremot hade en överlägsen intelligens. Men däremot jättarna var klent begåvade och hade i dagens samhälle knappt ens klarat av att på ett korrekt sätt sköta ett ämbete som spårvagnsförare beroende på deras låga intellektuella nivå (om man nu resonerar rent teoretiskt och bortser från det faktum att det vore rent omöjligt för en jätte att få plats i förarsätet i en spårvagn). Jag vågar således påstå att jätterna ändå hade försvunnit. Detta kan dock inte användas som ett argument för att försvara människans beteende gentemot jättarna.
Jag är tveksam till om det fortfarande finns några dinausarier, och om så är fallet torde de ej vara särskilt många.
 
Problemet med tillvaron efter syndafallet är att människor och djur utvecklat mindre fördelaktiga karaktärsdrag och om människan, skapelsens krona, hotas av dinosaurier, är det i sin ordning att utrota dem.
 
Helt sant är att vi har många problem idag. Jag anser dock att det gudomliga ämbete som det innebär att vara skapelsens krona föranleder ett icke försumbart ansvar. Det vore förmätet att säga att ett rent utrotande per definition är acceptabelt. En human och ansvarsfull slakt anser jag i så fall vara nödvändig. Det är svårt att idag redogöra för hur den tidens fångstmän bedrev sitt värv. Ett ansvarstagande är emellertid alltid nödvändigt för att på sikt erhålla syndernas förlåtelse. Jag anser detta vara en förbisedd fråga i den ekumeniska debatten anno 2007.
 
Om man ser till frågan om vargen i Sverige känner jag mig kluven. Å ena sidan är vargen ett allvarligt störande moment för många småbönder som håller får och getter, å andra sidan tycker jag att vargen är ett intressant djur.

Utifrån att vargen hotar boskapsskötseln och minskar tillgången på älg, skulle man kunna mena att vargen borde utrotas precis som dinosaurierna troligen utrotats av människorna.

Å andra sidan måste man givetvis fråga sig om vi människor har rätt att utrota vargen, som ju är skapad av GUD.

Detta är en avvägningsfråga. Jag menar att det är rimligt att tillåta oreglerad vargjakt så länge inte vargen som art är hotad och det är den inte. Det finns massor av varg i Ryssland.

Alltså bör det faktum att vargen stör den mänskliga civilastionen ses som en acceptabel ursäkt för att skjuta av den. Däremot skall skjutandet inte ses som en god gärning.

Vad gäller dinosaurier kan man lätt tänka sig att somliga av dem var mycket mer allvarliga hot mot den mänskliga odlingen än någonsin vargen och att regelrätt utrotning var enda möjligheten att bli kvitt denna plåga. Det fanns alltså godtagbara skäl för att utrota den.

Då väger människans rätt tyngre än intresset att bevara en viss art, varvid man bör beakta att arternas karaktärsegenskaper förändrats till det sämre genom syndafallet.

En Ortodox Kristen får bära vapen och till och med under vissa omständigheter döda andra människor, men även om ett fullgott skäl för legitimt dödande förelegat, skall likväl den som dödat göra bot för att ha dödat. Däremot är boten inte så sträng om man dödat med legitim anledning som om man dödat utan legitim anledning. Det sistnämnda är ju regelrätt mord.

Att utrota en djurart som hotar människan skall nog ses på ungefär samma sätt. Det är ingen god gärning, men under vissa omständigheter nödvändigt och därför tillåtet.

Jag kan därför inte se att det vore syndigt att skjuta varg för att befrämja älgstammens tillväxt helt enkelt därför att man vill ha god tillgång på älg som låter sig skjutas och anrättas som älgstek.

Däremot får Ortodoxa prelater och munkar absolut inte delta i jakt, vilket visar att jakt endast är acceptabelt, men ingen god gärning.
 
Dinausarierna åt människornas spannmål och sket på deras hus. Det torde ha varit vanligt att folk blev "insnöade" i sina hem på grund av detta och inte kunde gå ut och arbeta. Jag undrar dock hur människorna gick till väga för att attackera dinausarierna. Det fanns ju varken kanoner eller hagelbössor på den tiden. Förmodligen använde man pilbåge eller något annat mer rudimentärt redskap.
 
Jag tror att människorna var uppfinningsrika och sluga när de tog kål på dinosaurierna. Exakt hur de gick till väga vet jag ej.
 
Jag kan tänka mig att en Diplodocus kunde förtära ett helt tunnlands spannmålsodling på försvinnande kort tid. Därför anser jag att dessa för människan menliga bestar faktiskt kunde dräpas utan att detta innebar ett moraliskt snedsprång. Skräcködlorna utgjorde ett direkt hot mot dåtidens livsmedelsförsörjning. Metoden är svår att sia om idag. En välbyggd karl kunde förmodligen smyga sig på bakifrån och medelst välvessat tvåhandssvärd taga besten av daga. Om närstrid kunde undvikas nyttjades förmodligen armborst då detta skjutvapen kan uppbåda större krafter än en pilbåge. Betänk att dessa djur i många fall hade en bepansrad svål.
 
Man kan tänka sig kanoner också, men jag tror att det mest sannolika är att man anordnade skogsbränder så att dinosaurierna helt enkelt brändes till döds.

Dessutom är det långt ifrån säkert att skräcködlestammarna återhämtade sig efter floden. Visserligen måste arterna ha överlevt floden, men måhända var stammarna så små att det inte var så svårt att ta kål på dem som fanns kvar efter floden.

Måhända var tiden före floden en tid av annan beskaffenhet vad gäller klimat och annat och därför betingelserna mera gynnsamma för dinosaurierna. Alla fynd av dinosaurier pekar mot att de samtliga dog ut vid en tidpunkt. Detta passar väl ihop med vad bibeln säger med det förbehållet att dinosaurier måste ha funnits med på arken och således några exemplar funnits också efter floden.

Jag menar att sagorna om drakar och annat sådant kan innehålla ett korn av sanning och att fråga helt enkelt är om postdiluvianska dinosaurier.

Kanhända innehåller rent av berättelserna och Loch Ness-vidundret ett korn av sanning och tyder på att det rent av än idag finns undervattenslevande dinosaurier. Jag vill dock understryka att jag tror att berättelserna om Loch Ness-vidundret är uppdiktade.
 
Jag läste just ett intressant argument för tanken att mänsklighetens historia kanske inte är så lång som darwinisterna vill göra gällande.

Antag att det idag finns 7 miljarder människor och att jordens folkmängd fördubblats vart hundrade år.

I så fall tusenfaldigas jordens befolkning på 800 år och om man utgår från att det fanns 2 människor för cirka 7500 år sedan borde det idag finnas betydligt fler människor än det verkligen gör av vilket skäl man kan dra slutsatsen att mänsklighetens historia omöjligen kan vara så lång som påstås. Uppgiften att mänsklighetens historia är så lång som 7500 år är ju faktiskt redan den i mesta laget.

I Kenya fördubblas folkmängden ungefär vart 20:nde år.
 
Om dinosaurierna låg i vinterdvala var det troligen enkelt att ta kål på dem under vintern.

Sedan finns det osäkra uppgifter om ännu levande dinosaurier i Afrika.
 
Huruvida dinosaurier finns i afrika är en tvistefråga bland de lärde. Däremot torde de utgöra ett fenomenalt jaktbyte och jag skulle gärna ta en dust med min husqvarna studsare mot dessa.

Självfallet är en liten stam lättare att omintetgöra än en stor. Jag kan tänka mig att den djärvaste karlen i samhället smög sig in i dinosauriernas grotta och kastade salt i ögonen på skräcködlorna. På så vis blev de oförmögna att gå till motattack och satta ur spel för en stund. Man hade då tid att ladda sina armborst och eventuella kanoner för att därigenom ta bestarna av daga. Om man tänker sig ett scenario där männen utgjorde fronttruppen och fruntimren följde med lite bakom och hjälpte till att ladda kanonerna, tror jag att man kommit nära hur det faktiskt förhöll sig. Jag kan även tänka mig att ödlorna jagades ner i gropar som man försett med välvässade tallstörar. När dinosaurien väl befann sig i gropen kunde man överösa dem med stenar och grovkornigt grus som barnen och fruntimren ansamlat under några mödosamma veckor innan jakt. På så vis hade man en god chans att på ett slugt och rationellt sätt nedlägga dessa fantastiska jakttroféer. Förmodligen var livsmedelsförsörjningen därigenom tryggad för en ansenlig tid även om skörden skulle slå fel beroende på torka eller långvarigt regn.

För övrigt kan ingen vettig människa på fullt allvar tro att människorna funnits i miljoner år. Med tanke på hur uppfinningsrik människan är ser jag det som osannolikt att det dröjt så länge innan en relativt primitiv uppfinning som cykeln såg dagens ljus. Tiden före floden är, precis som du säger svår att sia om. Förmodligen var förutsättningarna annorlunda då. Fruntimren var förmodligen lika fagra och ölen förhoppningsvis lika välsmakande.
 
Apropå tiden före floden kan det vara så att kol 14 endast är tillämplig på tiden efter floden.

Visst finns det ett stort antal skäl att anse uppfattningen att människan existerat i så många år som hävdas fullkomligt befängd.
 
Jag tror att teorin om att dinosaurierna överöstes med grovkornigt grus är något långsökt.Inte heller är det ställt bortom rimligt tvivel att det fanns kanoner på den tiden. Dock är det sant att människorna torde ha varit mycket uppfinningsrika i sin strävan att besegra dinosaurierna.
Det kan ha gått till på följande vis. Karlarna tömde spriten som de hade i sina krus i vattenpölar. När dinosaurierna druckit ur dessa och blivit tillräckligt berusade för att somna, kunde den tappraste karln i byggden gå fram till den och tvåla till den med en träklubba. Åtminstone förefaller den hypotesen rimlig.
Med vänlig hälsning/ Peter
 
Jag kan inte bedöma den senaste hypotesen.

Jag lutar mera åt att dinosaurierna låg i vinterdvala och att det då var enkelt att ta kål på dem eller att man tog kål på dem genom att stänga in dem i en skog och anordna en skogsbrand som alltså blev ett jättelikt grillparty.

jag hoppas att de hade öl på den tiden - annars är ju ett grillparty inte mycket att ha.
 
Jag tror att samtliga här framförda teorier om människans tillvägagångssätt och strategier vid de blodiga striderna mot dinosaurierna är felaktiga eller åtminstone tyder de på en alltför livlig fantasi.
Enligt mitt förmenande gick man helt enkelt tillväga på följande sätt. Man grävde djupa gropar som man täckte med grenar och blad. Dessa fällor torde ha fungerat utmärkt för att infånga dinosaurierna. Dock torde ibland en och annan klåpare ha trampat fel och ramlat ned i den för skräcködlorna avsedda gropen. Om sedan även en dinosarie hamnade i fällan fick vederbörande en dinosarie över sig vilket sannolikt fick ett och annat blåmärke som följd.
När en dinosaurie väl infångats kunde fruntimren göra kläder av skinnet och grilla köttet till karlarna. Jag kan tänka mig att köttet var delikat och skulle ha passat till en kall välsmakande öl.

/Gun-Britt
 
Jag konstaterar att Flavian ännu en gång har underlåtit att avge ett svar på en talares inlägg. Jag anser detta vara beklagligt. Genom att inte besvara läsarnas inlägg riskerar dessa att minska i antal och söka sig till andra bloggar. Det är en fråga om respekt för läsarna, för att inte tala om vanlig hyfs. Denna diskussion var intressant och jag förstår inte varför Flavian ej velat delta i den lite mer aktivt. Jag måste tyvärr meddela att om inte skärpning iakttages snarast kommer flavianopolis hädanefter ha en läsare mindre.
/Peter
 
Jag har presenterat min syn på hur jag tror att man gick till väga för att ta kål på dinosaurierna. Jag tror alltså att anordnatet av skogsbränder alternativt dödande av dem då de låg i vinterdvala - om de gjorde det - är de mest sannolka tillvägagångssätten.

Finns det någon annan fråga Peter vill ha besvarad?
 
Exakt hur tror du att man gick till väga då dinosaurierna låg i vinterdvala? Tror du på min teori att man tvålade till dem med en träklubba eller på en föregående talares teori att man kastade salt i deras ögon?

/Peter
 
Njae, jag tror att man använde något vasst föremål och såg till att de förblödde. Jag vill dock poängtera att allt handlar om rena spekulationer.
 
Jag har dock kunnat fastställa att ödlor ligger i vinterdvala och att rimligen samma sak gällde forntidens jätteödlor.

Att ta kål på dem i detta hjälplösa tillstånd var förmodligen inte så svårt.

Samtidigt kan man tänka sig att skräcködlestammen hade svårigheter att återhämta sig efter floden, varför det inte fanns så många att ta kål på.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?