fredag, oktober 12, 2007

 

Hur skall Al Gore ta sig till Oslo?

Enligt Svenska Dagbladet har Al Gore tilldelats Nobels fredspris. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_17277928.asp

För det första måste man ha klart för sig att koldioxid inte bara är fullständigt ofarligt. Koldioxid är helt oundgängligt för att vi människor skall kunna existera och om koldioxidhalten i atmosfären sjönk till noll skulle detta faktiskt innebära slutet för mänskligheten.

För det andra är det så att en ökad halt av koldioxid är självreglerande därigenom att mera koldioxid medför mera fotosyntes. Det är bland annat därför det växer väldigt mycket sly kring större och mera trafikerade vägar.

Det lär vidare finnas tre teorier angående det varma vädret de senaste åren. En teori är att det är fråga om en rent slumpmässig variation. Så var exempelvis 30-talet ovanligt varmt, men följdes av det kalla 40-talet. En annan är att temperaturvariationerna beror på solfläckar och enligt denna teori kommer troligen temperaturen vika nedåt någon gång 2010 eller 2011.

Den tredje teorin är den som omhuldas av Al Gore och bygger på att ökad koldioxidemission medför varmare klimat. Mot denna teori talar det uppenbara faktum att ökad emission av koldioxid medför ökad fotosyntes, det vill säga ökad växtlighet. Dessutom är det helt uppenbart att det är solen som bestämmer temperaturen. Om man nämligen samtidigt lyckades tända eld på allt brännbart material på hela jordklotet är det tveksamt om denna energi vore så mycket som en bråkdel av den energi solen avsöndrar inom loppet av en millisekund. Det är alltså helt uppenbart solen och ytterst GUD som bestämmer hur varmt eller kallt det skall vara på jordklotet.

Jag frågar jag mig också hur Al Gore skall ta sig till Oslo, utan att förorsaka en enorm koldioxidemission. Om han flyger till Oslo kommer detta att medföra enorma koldioxidemissioner. Om han vill åka tåg, kan han ta eventuellt tåg till Alaska och sedan fortsätta med atomubåt genom Berings sund, för att sedan fortsätta med järnväg genom Ryssland, via Murmansk till Nordnorge och sedan ned genom Norge. Detta förutsätter emellertid att alla järnvägar är elektrifierade och att elektriciteten producerats utan koldioxidemissioner.

Man kan till och med ifrågasätta om Al Gore borde cykla till Oslo, eftersom kroppslig ansträngning ökar människans emission av koldioxid.

Jag känner mig dock helt övertygad om att Al Gore kommer att flyga till Oslo och att hela den så kallade politiskt korrekta eliten kommer att resa dit och bejubla detta i grunden löjeväckande spektakel.

Comments:
Om CO2-oron visar sig vara överdriven och Mr. Gore lett världen till en tidig "peek food" så kommer nog norska nobelkommittén återkräva priset. Han kanske blir en ny Marion Jones, som tog OS-guld på felaktiga grunder. ;-)

Det blir intressant att följa de närmsta solcyklerna och se hur stor påverkan CO2-emmissioner har.
 
Det finns bara två globala stora hot mot livet på Jorden:

Miljöhotet
och
Islam

Inget annat. Punkt
 
Observera att jag ej är muslim.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?